Blog Arşivleri

mIRC'de Şiir Botu İndir


azabiliriz.
Şiirleri mIRC’de şiirler diye bir klasör içine koyup on TEXT eventiyle ve /play komutuyla kanala ya da nicke gönderebilirsin ama botun Excess Flood’dan düşebilir.

Edit:

Aşağıdaki kodu senin için yazdım. Öncelikle
1) mIRC klasörüne şiirler diye bir klasör açmalısın.
2) *.txt uzantılı yani Metin Belgeleri içine şiirlerini yazmalısın. (Örneğin şiir1.txt içine alt alta satırlarda istediğin şiiri yazmalısın.
3) /play komutlarının sonundaki 1500, satırları kaçar milisaniye arayla göndereceğini belirtir. Ben 1.5 saniye (1500ms) olarak ayarladım, sen istediğinle değiştirebilirsin.

Daha sonra kanalda herhangi biri !şiir yazdığında onlara toplam kaç tane şiir olduğunu (şiirler klasöründeki .txt uzantılı dosyalar) söyler ve !şiir random yazdıklarında rasgele bir şiir geleceğini, !şiir <şiir no> ile istedikleri şiiri okuyabileceklerini belirtir.
Aşağıdaki kodu mIRC’de Remote’a(ALT+R) koymalısın. İşte kod:

on *:text:!şiir*:#:{
var %: = $findfile($qt($mircdirşiirler),*.txt,0)
if !$2 { msg # Toplam $+(,%:,) tane şiir mevcut, rasgele bir şiir için !şiir random yazınız, %: şiirden herhangi biri için !şiir <şiir no> yazınız. }
elseif $2 == random { play -n $nick $qt($findfile($qt($mircdirşiirler),*.txt,$r(1,%:)) ) 1500 }
elseif $2 isnum $+(1-,%:) { play -n $nick $qt($findfile($qt($mircdirşiirler),*.txt,$2)) 1500 } | else { msg # Üzgünüm, toplam $+(,%:,) tane şiir var. }
}

Reklamlar

IRC Operator / Admin Komutları


Oper Komutlar Siralanmiştir..

Oper: Kullanıcının IRC Operatör veya Admin yetkilerine erişimini sağlayan komuttur.
Kullanımı: /oper nick şifre

Wallops: +W moduna sahip kullanıcıların görebileceği mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /wallops mesaj

Globops: Yöneticiler arası mesajlaşmalarda kullanılmaktadır.
Kullanımı: /globops mesaj

Locops: Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /locops mesaj

Chatops: Tüm yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chatops mesaj

Adchat: Çevrimiçi durumda olan servisler/ağ yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /adchat mesaj

Nachat: Ağ yöneticileri arasında mesajlaşmalarda kullanılmaktadır.
Kullanımı: /nachat mesaj

Kill: Bir kullanıcının ağ ile bağlantısını kesmek için kullanılır. Eğer bir sebep belirtilmiş ise kullanıcının uzaklaştırılma sebebi olarak çıkışında yer alır.
Kullanımı: /kill nick sebep

Kline: Kullanıcı hostuna veya kullanıcı@host şeklinde maskeye kill satırı eklemek için kullanılmaktadır.
Kline için süre olarak 0 belirlenirse kline kalıcı olur. İsteğe bağlı olarak 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda da süre belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /kline maske süre sebep (eklemek için)
/kline -maske (silmek için)

Zline: Belirtilen IP adresini yerel sunucu ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır.
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.

Gline: Belirtilen hedefin ağ ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır.
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /gline <kullanıcı@host maske veya rumuz> süre sebep (eklemek için)
/gline -<kullanıcı@host maske veya rumuz> (silmek için)

Shun: Uygulanan kullanıcı hiçbir komutu kullanamaz, mesajlaşamaz ve sunucu PING’lerinden PONG yanıtını alamaz.
Süre olarak 0 belirtilirse shun kalıcı olur. Ayrıca; süre 1d10h15m30s gibi farklı formatlarda da belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /shun <kullanıcı@host veya rumuz> süre sebep (eklemek için)
/shun -<kullanıcı@host veya rumuz> (silmek için)

Gzline: Zamanlı global zline atmak için kullanılmaktadır.
Bu cezaya uygun görülen kullanıcı ağ üzerinde hiçbir yerel sunucuya bağlanamaz.
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gzline kalıcı olur.Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /gzline @IPMaske süre sebep (eklemek için)
/gzline -*@IPMaske (silmek için)

Akill: Belirtilen maskeyi otomatik kill listesine ekler. Bu listede yer alan kullanıcılar sunucuya bağlanamazlar.
Kullanımı: /akill user@host sebep

Rakill: Eklenmiş bir akilli kaldırmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /rakill uset@host

Rehash: Yerel serverın konfigürasyon dosyasını yeniden okumasını sağlar.
Eğer bir parametre belirtilmiş ise sadece belirtilen kısım tekrar okunur.
Eğer sunucu adı ve parametre belirtilmem işe; .conf ve atılmış olan kline dosyası yenilenir.
Sadece ağ yöneticileri sunucu belirterek uygulayabilmektedir.

Parametreler:
motd: Günün mesajı ve kurallar dosyası
opermotd: Opermotd dosyası
botmotd: Botmotd dosyası
garbage: Çöp toplaması yapılır

Kullanımı: /rehash -parametre
/rehash sunucu -parametre

Restart: Sunucunun tekrar başlatılmasını sağlar. Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir.
Kullanımı: /restart
/restart şifre

Die: Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir ve sunucu tamamen kapanır.
Kullanımı: /die
/die şifre

Sethost: Kullanmakta olduğunuz hostu değiştirmenizi sağlar. Özel karakterler kabul edilir.
Kullanımı: /sethost host

Setident: Kullanmakta olduğunuz mevcut identi değiştirmenizi sağlar.
Kullanımı: /setident <yeni ident>

Chghost: Online olan bir kullanıcının hostunu değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chghost nick şifre

Chgident: Online durumda olan kullanıcıların identini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chgident nick ident

Chgname: Online durumda olan kullanıcıların realname kısmını değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chgname nick realname

Squit: Bir yerel sunucunun ağdan kopartmak için kullanılmaktadır. Genellikle ana sunucu üzerinde uygulanmaktadır.
Kullanımı: /squit sunucu

Connect: Varolan bir irc sunucusunu ağa bağlamak için kullanılır. Bu işlem sırasında bağlantı ayarları oldukça önemlidir.
Kullanımı: /connect sunucu port

Dccdeny: Bir dosya uzantısı için dcc engeli koyar. Belirtilen uzantıyı taşıyan dosyaların gönderimi; sunucu tarafından reddedilir.
Kullanımı: /dccdeny <dosya uzantısı> sebep

Undccdeny: Daha önceden konulmuş olan dcc engelini kaldırmak için kullanılır.
Kullanımı: /undccdeny <dosya uzantısı>

Sajoin: Bir kullanıcı kanal veya kanallara sokmak için kullanılır.
Kullanımı: /sajoin nick #kanaladı
/sajoin nick #kanal,#kanal2

Sapart: Bir kullanıcı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılır.
Kullanımı: /sapart nick #kanaladı
/sapart nick #kanal,#kanal2

Samode: Operatör olmadığınız bir kanalda kanal modlarını değiştirmenizi sağlar.
Kullanımı: /samode #kanaladı +modeler-modeler

Rping: IRC Ağına bağlı sunucular arasında ki gecikme süresini (lag) milisaniye cinsinden ölçmenizi sağlar.
Kullanımı: /rping sunucu

Trace: Belirtilen kullanıcı hakında; gecikme, sınıf bilgisi, sunucu hakkında; sınıf/version/link bilgilerini gösterir.
Kullanımı: /trace rumuz|sunucu

Opermotd: Yöneticiler için günün mesajı çıktısını gösterir.
Kullanımı: /opermotd

Sdesc: Sunucunun restart edilmesine gerek olmadan; sunucu bilgi satırını değiştirmenizi sağlar.
Kullanımı: /sdesc bilgi

Mkpasswd: Sade metin halindeki bir şifreyi unrealircd.conf’a eklemek için yeniden şifreler.
Kullanımı: /mkpasswd şifre

Module: Yüklü olan tüm modüllerin listesini görüntüler.
Kullanımı: /module

Close: Tanımlanabilen tüm bağlantıların; ağ ile olan bağlantısını kesmenizi sağlar.
Kullanımı: /close

Tstcl: IRC’nin dahili saatini ayarlamak için kullanılmaktadır. Tam olarak işlevi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşüyorsanız bu komutu uygulamamanız önerilir.
Kullanımı: /tstcl zaman

Svssno: Belirtilen kullanıcının snomask kiplerini değiştirmek için kullanılır.
Kullanımı: /svssno nick snomask

Spamfilter: Argo, reklam ve benzeri istenmeyen kelimelerin kullanılmasını engelleyen ircd sistemidir.
Parametreleri ile kullanılarak 10 ayrı alan için gelişmiş badwords (kötü kelimeler) koruması sağlar.
Spamfiltera eklenen metinler tüm ağ üzerinde, kanal/kullanıcı +G modu taşımıyor olsada işlev görür.
Spamfilter engelinden sadece operlar ve servisler etkilenmezler.

Parametreler;

——————————————————————————–

Tür   Parametre      Açıklama
p        özel                  (query) mesajları
n        özel-notice      (query) noticeleri
c        kanal                Kanal mesajları
N       kanal-notice    Kanal noticeleri
P       part                  (kanaldan ayrılma) sebepleri
q       quit                   (sunucudan ayrılma) sebepleri
d       dcc                    dosya ismi
a        away                Away mesajları
t        topic                  Kanal başlıkları (topic)
u       kullanıcı            Kullanıcı banı, nick!ident@host:realname

——————————————————————————–

Ceza Türleri;

——————————————————————————————

Tür                 Açıklama
kill                   Kullanıcı kill ile cezalandırılır.
tempshun       Kullanıcı shun ile cezalandırılır. Ağdan çıktığında ceza otomatik olarak kalkar.
shun                Kullanıcı shun ile cezalandırılır.
kline                Kullanıcı hostuna kline eklenir.
gline                Kullanıcı hostuna gline eklenir.
zline                Kullanıcı hostuna zline eklenir.
block               Mesajın hedefe ulaşması engellenir.
dccblock         Kullanıcının dcc gönderimi engellenir. Transfer gerçekleşmez.
viruschan       Kullanıcı tüm kanallardan çıkartılıp önceden belirlenen kanala sokulur, msg/notice harici bir komut uygulayamaz.

—————————————————————————————–

Kullanımı: /spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [ceza] [ceza süresi] [sebep] [ifade]

Ceza süresi; Spamfilter eklenirken ceza olarak belirtilen eylemin devamlılık süresinin belirtileceği bölüm.

Başlangıç değeri olarak “-” kullanın veya boş bırakın.

Sebep; Spamfilter eklenen metnin; eklenme sebebidir. Sebep girilirken boşluk bırakılamaz,

boşluk yerine “_” yazılır. “_”‘ler boşluk olarak karşılık görür.

İfade; Hangi ifade veya yasak kelimenin kullanıldığında; belirtilen eylemin uygulanacağını bildiren bölümdür.

Tempshun: Geçici shun ekleyip kaldırmanızı sağlar. Tempshun listesine eklenen kullanıcı sunucudan çıkarsa otomatik olarak shun listesinden silinir.
Kullanımı: /tempshun +nick sebep (eklemek için)
/tempshun -nick (silmek için)

Svslusers: Global veya yerel; en yüksek kullanıcı sayısını değiştirmek için kullanılmaktadır.
Eğer -1 değer belirtilirse varolan rakamlar korunur.
Kullanımı: /msg operserv raw svslusers sunucu <global maksimum değer> <local maksimum değer>

Svssilence: Belirtilen kullanıcının; silence listesini değiştirir.
Silence komutundan farklı olarak tek seferde birden fazla ekleme yapılabilmektedir.
Kullanımı: /msg operserv raw svssilence nick :maske

Svswatch: Belirtilen kullanıcının; watch listesini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svswatch nick :<watch parametresi>

Svsfline: Belirtilen dosya uzantısını engeller.
Kullanımı: /msg operserv raw sunucu svsfline + dosya :sebep (eklemek için)
/msg operserv raw sunucu svsfline – dosya (silmek için)
/msg operserv raw sunucu svsfline (dccdeny listesini etmizlemek için)

Svsmotd: Günün servisler measjını değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svsmotd #:mesaj (eklemek için)
/msg operserv raw svsmotd ! (silmek için)
/msg operserv raw svsmotd ! :mesaj (mesajı silip; yenisini eklemek için)

Svsnline: Global bir isim yasağı ekler. Yasaklama nedeni; bir parametreden oluşmalıdır
ve kelime aralarında boşluk yerine “_” kullanılmalıdır. Servisler bunu otomatik olarak boşluk karakterine çevirecektir.
Kullanımı: /msg operserv raw svsnline +/- sebep :isim

Svso: Bir kullanıcıya O:lines yetkilisiymiş gibi yönetici kipleri vermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svso nick +kip (eklemek için)
/msg operserv raw svso nick -kip (silmek için)

Svspart: Bir kullanıcıyı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svspart nick #kanaladı
/msg operserv raw svspart nick #kanal,#kanal2

Swhois: Belirtilen nickin whois bilgilerini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw swhois nick :mesaj (eklemek için)
/msg operserv raw swhois nick : (silmek için)

Sqline: Bir nickin veya o nicki içeren farklı nicklerin kullanımını yasaklar. Bu listede yer alan nickleri sadece oper konumunda ki kullanıcılar kullanabilir.
Kullanımı: /msg operserv raw sqline nick :sebep

Unsqline: Kullanımı yasaklanmış olan (Sqline) nickleri; kullanıma açmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw unsqline nick

Svs2mode: Belirtilen kullanıcının kullanıcı kiplerini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svs2mode nick mod

Svskill: Belirtilen kullanıcının ağ ile bağlantısını kopartır.
Kullanımı: /msg operserv raw svskill nick :sebep

Svsnoop: Sunucuda ki Global IRC Operatör komutlarının kullanımını iptal veya aktif etmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svsnoop sunucu +/-

Svsjoin: Belirtilen kullanıcıyı kanal veya kanallara sokmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svsjoin nick #kanaladı
/msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2
/msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2 şifre şifre2

Htm: Yüksek trafik moduna ilişkin özelliklerin kontrol edilmesini sağlar. Bu mod list, whois, who vb. kullanıcı komutlarının kullanımını devre dışı Bırakır. Parametreleri ile kullanımında çalışma özellikleri düzenlenebilir.
ON: Yüksek trafik modu; aktif olur.
OFF: Yüksek trafik modu; devre dışı olur.
NOISY:Yüksek trafik modu; giriş ve çıkışlarında kullanıcılara bildirilir.
QUIET:Yüksek trafik modu; durdurulduğundan itibaren kullanıcılara giriş/çıkış bildirisi verilmez.
TO: Hangi gelen veri hızında aktif olacağını belirtir.
Kullanımı: /htm parametre

Svsnick: Belirtilen kullanıcının nickini değiştirir.
Kullanımı: /msg operserv raw svsnick nick yeninick süre

Svsmode: Belirtilen kullanıcının taşıdığı kipleri değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanmı: /msg operserv raw svsmode nick mod

Alinti..

BotServ Komutlari


Botserv Komutları..

BOTJOIN : Yazdiginiz kanala bot girer.
Komut : /msg Botserv assign #kanal botnick

>>>BOT PART : Yazdiginiz kanala bot girer.
Komut : /msg Botserv unassign #kanal botnick

>>>BOT ADD : Yeni bir bot olusturur.
Komut /msg Botserv bot add nick user host gerçekismi

>>>BOT DEL : Nick i yazilan botu siler.
Komut :/msg Botserv bot del nick

>>>BOT NICK : Botun nickini degistirir.
Komut :/msg Botserv bot change eskinick yeninick

>>>DONTKICKS : Yazilan Kanalda botlarin atilmasina karsi korumayi açar/kapar
Komut :/msg Botserv set #kanal dontkicks on/off

>>>KICK VOICES : Voicelerin alinmasina karsi korumayi açar/kapar
Komut :/msg Botserv set #kanal dontkickvoices on/off

>>>GREET : Greet mesajini açar/kapar.
Komut : /msg Botserv set #kanal greet on/off

>>>FANTASY : Fantazi özelligini açar/kapar
Komut : /msg Botserv set #kanal fantasy on/off

>>>SYSBIOSIS : Gerçek bot gibi davranmasini saglar.
Komut : /msg Botserv set #kanal symbiosis on/off

>>>BOLDWORDS : Kalin yazida atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal boldwords on/off

>>>CAPS : Büyük harfte atar.
Komut : /msg Botservkick #kanal caps on/off

>>>COLOR : Renkli yazida atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal colors on/off

>>>FLODD : Flood da atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal flood on/off

>>>REPEAT : Tekrar halinde atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal repeat on/off

>>>REVERSES : Ctrl+r ile yazilan yazida atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal reverses on/off

>>>UNDERLINES : Alt çizgide atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal underlines on/off

>>>BADWORS : Küfürde atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal badwords on/off

>>>BADWORS ADD : Yazdigini sözcük geçmesi halinde atar.
Komut : /msg Botserv badwords #kanal add kelime single

>>>BADWORS DEL : Yazdiginiz kelimeyi siler.
Komut : /msg Botserv badwords#kanal del kelime

>>>BADWORS LIST : Kelime listini gösterir.
Komut : /msg Botserv badwords #kanal list

>>>BADWORS CLEAR : Tüm kelimeleri siler.
Komut : /msg Botserv badwords #kanal clear
Servicesleri ve Services Botlari Kanalda Konusturma :/msg operserv raw :Services(operserv) privmsg #Kanalinadi mesaj

Servicesleri ve Services Botlari özelde Konusturma :/msg operserv raw :services(Chanserv) privmsg nick Mesaj

Services Bot olusturma :/msg operserv raw nick Botunnicki 1 1 ident hsot ip services.domain :AçikLama

Services Botlari Ve Servicesleri Kanala sokma :/msg operserv raw :services(nickserv) join #kanal

Services Botlari Nicklerini degistirme :/msg operserv raw :botnick nick Yeninick

Services Botlari admin yapma :/msg operserv raw :botnick mode botnick +NTSO

Services Botlara op, voice Verdirme :/msg operserv raw :botnick mode #kanalinadi (+o +v) Nick

Services Botlara Kick attirtma :/msg operserv raw :botnick kick #kanal nick sebep

Servives Botlari kanala sokma
Komut :/msg operserv raw :botnick join #kanal

Servives Botlari kanal`dan çikartma
Komut : /msg operserv raw :botnick part #kanal

IRC Operator / Admin Komutları


Oper Komutlar Siralanmiştir..

Oper: Kullanıcının IRC Operatör veya Admin yetkilerine erişimini sağlayan komuttur.
Kullanımı: /oper nick şifre

Wallops: +W moduna sahip kullanıcıların görebileceği mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /wallops mesaj

Globops: Yöneticiler arası mesajlaşmalarda kullanılmaktadır.
Kullanımı: /globops mesaj

Locops: Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /locops mesaj

Chatops: Tüm yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chatops mesaj

Adchat: Çevrimiçi durumda olan servisler/ağ yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /adchat mesaj

Nachat: Ağ yöneticileri arasında mesajlaşmalarda kullanılmaktadır.
Kullanımı: /nachat mesaj

Kill: Bir kullanıcının ağ ile bağlantısını kesmek için kullanılır. Eğer bir sebep belirtilmiş ise kullanıcının uzaklaştırılma sebebi olarak çıkışında yer alır.
Kullanımı: /kill nick sebep

Kline: Kullanıcı hostuna veya kullanıcı@host şeklinde maskeye kill satırı eklemek için kullanılmaktadır.
Kline için süre olarak 0 belirlenirse kline kalıcı olur. İsteğe bağlı olarak 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda da süre belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /kline maske süre sebep (eklemek için)
/kline -maske (silmek için)

Zline: Belirtilen IP adresini yerel sunucu ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır.
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.

Gline: Belirtilen hedefin ağ ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır.
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /gline <kullanıcı@host maske veya rumuz> süre sebep (eklemek için)
/gline -<kullanıcı@host maske veya rumuz> (silmek için)

Shun: Uygulanan kullanıcı hiçbir komutu kullanamaz, mesajlaşamaz ve sunucu PING’lerinden PONG yanıtını alamaz.
Süre olarak 0 belirtilirse shun kalıcı olur. Ayrıca; süre 1d10h15m30s gibi farklı formatlarda da belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /shun <kullanıcı@host veya rumuz> süre sebep (eklemek için)
/shun -<kullanıcı@host veya rumuz> (silmek için)

Gzline: Zamanlı global zline atmak için kullanılmaktadır.
Bu cezaya uygun görülen kullanıcı ağ üzerinde hiçbir yerel sunucuya bağlanamaz.
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gzline kalıcı olur.Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /gzline @IPMaske süre sebep (eklemek için)
/gzline -*@IPMaske (silmek için)

Akill: Belirtilen maskeyi otomatik kill listesine ekler. Bu listede yer alan kullanıcılar sunucuya bağlanamazlar.
Kullanımı: /akill user@host sebep

Rakill: Eklenmiş bir akilli kaldırmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /rakill uset@host

Rehash: Yerel serverın konfigürasyon dosyasını yeniden okumasını sağlar.
Eğer bir parametre belirtilmiş ise sadece belirtilen kısım tekrar okunur.
Eğer sunucu adı ve parametre belirtilmem işe; unrealircd.conf ve atılmış olan kline dosyası yenilenir.
Sadece ağ yöneticileri sunucu belirterek uygulayabilmektedir.

Parametreler:
motd: Günün mesajı ve kurallar dosyası
opermotd: Opermotd dosyası
botmotd: Botmotd dosyası
garbage: Çöp toplaması yapılır

Kullanımı: /rehash -parametre
/rehash sunucu -parametre

Restart: Sunucunun tekrar başlatılmasını sağlar. Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir.
Kullanımı: /restart
/restart şifre

Die: Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir ve sunucu tamamen kapanır.
Kullanımı: /die
/die şifre

Sethost: Kullanmakta olduğunuz hostu değiştirmenizi sağlar. Özel karakterler kabul edilir.
Kullanımı: /sethost host

Setident: Kullanmakta olduğunuz mevcut identi değiştirmenizi sağlar.
Kullanımı: /setident <yeni ident>

Chghost: Online olan bir kullanıcının hostunu değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chghost nick şifre

Chgident: Online durumda olan kullanıcıların identini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chgident nick ident

Chgname: Online durumda olan kullanıcıların realname kısmını değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chgname nick realname

Squit: Bir yerel sunucunun ağdan kopartmak için kullanılmaktadır. Genellikle ana sunucu üzerinde uygulanmaktadır.
Kullanımı: /squit sunucu

Connect: Varolan bir irc sunucusunu ağa bağlamak için kullanılır. Bu işlem sırasında bağlantı ayarları oldukça önemlidir.
Kullanımı: /connect sunucu port

Dccdeny: Bir dosya uzantısı için dcc engeli koyar. Belirtilen uzantıyı taşıyan dosyaların gönderimi; sunucu tarafından reddedilir.
Kullanımı: /dccdeny <dosya uzantısı> sebep

Undccdeny: Daha önceden konulmuş olan dcc engelini kaldırmak için kullanılır.
Kullanımı: /undccdeny <dosya uzantısı>

Sajoin: Bir kullanıcı kanal veya kanallara sokmak için kullanılır.
Kullanımı: /sajoin nick #kanaladı
/sajoin nick #kanal,#kanal2

Sapart: Bir kullanıcı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılır.
Kullanımı: /sapart nick #kanaladı
/sapart nick #kanal,#kanal2

Samode: Operatör olmadığınız bir kanalda kanal modlarını değiştirmenizi sağlar.
Kullanımı: /samode #kanaladı +modeler-modeler

Rping: IRC Ağına bağlı sunucular arasında ki gecikme süresini (lag) milisaniye cinsinden ölçmenizi sağlar.
Kullanımı: /rping sunucu

Trace: Belirtilen kullanıcı hakında; gecikme, sınıf bilgisi, sunucu hakkında; sınıf/version/link bilgilerini gösterir.
Kullanımı: /trace rumuz|sunucu

Opermotd: Yöneticiler için günün mesajı çıktısını gösterir.
Kullanımı: /opermotd

Sdesc: Sunucunun restart edilmesine gerek olmadan; sunucu bilgi satırını değiştirmenizi sağlar.
Kullanımı: /sdesc bilgi

Mkpasswd: Sade metin halindeki bir şifreyi unrealircd.conf’a eklemek için yeniden şifreler.
Kullanımı: /mkpasswd şifre

Module: Yüklü olan tüm modüllerin listesini görüntüler.
Kullanımı: /module

Close: Tanımlanabilen tüm bağlantıların; ağ ile olan bağlantısını kesmenizi sağlar.
Kullanımı: /close

Tstcl: IRC’nin dahili saatini ayarlamak için kullanılmaktadır. Tam olarak işlevi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşüyorsanız bu komutu uygulamamanız önerilir.
Kullanımı: /tstcl zaman

Svssno: Belirtilen kullanıcının snomask kiplerini değiştirmek için kullanılır.
Kullanımı: /svssno nick snomask

Spamfilter: Argo, reklam ve benzeri istenmeyen kelimelerin kullanılmasını engelleyen ircd sistemidir.
Parametreleri ile kullanılarak 10 ayrı alan için gelişmiş badwords (kötü kelimeler) koruması sağlar.
Spamfiltera eklenen metinler tüm ağ üzerinde, kanal/kullanıcı +G modu taşımıyor olsada işlev görür.
Spamfilter engelinden sadece operlar ve servisler etkilenmezler.

Parametreler;

——————————————————————————–

Tür   Parametre      Açıklama
p        özel                  (query) mesajları
n        özel-notice      (query) noticeleri
c        kanal                Kanal mesajları
N       kanal-notice    Kanal noticeleri
P       part                  (kanaldan ayrılma) sebepleri
q       quit                   (sunucudan ayrılma) sebepleri
d       dcc                    dosya ismi
a        away                Away mesajları
t        topic                  Kanal başlıkları (topic)
u       kullanıcı            Kullanıcı banı, nick!ident@host:realname

——————————————————————————–

Ceza Türleri;

——————————————————————————————

Tür                 Açıklama
kill                   Kullanıcı kill ile cezalandırılır.
tempshun       Kullanıcı shun ile cezalandırılır. Ağdan çıktığında ceza otomatik olarak kalkar.
shun                Kullanıcı shun ile cezalandırılır.
kline                Kullanıcı hostuna kline eklenir.
gline                Kullanıcı hostuna gline eklenir.
zline                Kullanıcı hostuna zline eklenir.
block               Mesajın hedefe ulaşması engellenir.
dccblock         Kullanıcının dcc gönderimi engellenir. Transfer gerçekleşmez.
viruschan       Kullanıcı tüm kanallardan çıkartılıp önceden belirlenen kanala sokulur, msg/notice harici bir komut uygulayamaz.

—————————————————————————————–

Kullanımı: /spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [ceza] [ceza süresi] [sebep] [ifade]

Ceza süresi; Spamfilter eklenirken ceza olarak belirtilen eylemin devamlılık süresinin belirtileceği bölüm.

Başlangıç değeri olarak “-” kullanın veya boş bırakın.

Sebep; Spamfilter eklenen metnin; eklenme sebebidir. Sebep girilirken boşluk bırakılamaz,

boşluk yerine “_” yazılır. “_”‘ler boşluk olarak karşılık görür.

İfade; Hangi ifade veya yasak kelimenin kullanıldığında; belirtilen eylemin uygulanacağını bildiren bölümdür.

Tempshun: Geçici shun ekleyip kaldırmanızı sağlar. Tempshun listesine eklenen kullanıcı sunucudan çıkarsa otomatik olarak shun listesinden silinir.
Kullanımı: /tempshun +nick sebep (eklemek için)
/tempshun -nick (silmek için)

Svslusers: Global veya yerel; en yüksek kullanıcı sayısını değiştirmek için kullanılmaktadır.
Eğer -1 değer belirtilirse varolan rakamlar korunur.
Kullanımı: /msg operserv raw svslusers sunucu <global maksimum değer> <local maksimum değer>

Svssilence: Belirtilen kullanıcının; silence listesini değiştirir.
Silence komutundan farklı olarak tek seferde birden fazla ekleme yapılabilmektedir.
Kullanımı: /msg operserv raw svssilence nick :maske

Svswatch: Belirtilen kullanıcının; watch listesini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svswatch nick :<watch parametresi>

Svsfline: Belirtilen dosya uzantısını engeller.
Kullanımı: /msg operserv raw sunucu svsfline + dosya :sebep (eklemek için)
/msg operserv raw sunucu svsfline – dosya (silmek için)
/msg operserv raw sunucu svsfline (dccdeny listesini etmizlemek için)

Svsmotd: Günün servisler measjını değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svsmotd #:mesaj (eklemek için)
/msg operserv raw svsmotd ! (silmek için)
/msg operserv raw svsmotd ! :mesaj (mesajı silip; yenisini eklemek için)

Svsnline: Global bir isim yasağı ekler. Yasaklama nedeni; bir parametreden oluşmalıdır
ve kelime aralarında boşluk yerine “_” kullanılmalıdır. Servisler bunu otomatik olarak boşluk karakterine çevirecektir.
Kullanımı: /msg operserv raw svsnline +/- sebep :isim

Svso: Bir kullanıcıya O:lines yetkilisiymiş gibi yönetici kipleri vermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svso nick +kip (eklemek için)
/msg operserv raw svso nick -kip (silmek için)

Svspart: Bir kullanıcıyı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svspart nick #kanaladı
/msg operserv raw svspart nick #kanal,#kanal2

Swhois: Belirtilen nickin whois bilgilerini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw swhois nick :mesaj (eklemek için)
/msg operserv raw swhois nick : (silmek için)

Sqline: Bir nickin veya o nicki içeren farklı nicklerin kullanımını yasaklar. Bu listede yer alan nickleri sadece oper konumunda ki kullanıcılar kullanabilir.
Kullanımı: /msg operserv raw sqline nick :sebep

Unsqline: Kullanımı yasaklanmış olan (Sqline) nickleri; kullanıma açmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw unsqline nick

Svs2mode: Belirtilen kullanıcının kullanıcı kiplerini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svs2mode nick mod

Svskill: Belirtilen kullanıcının ağ ile bağlantısını kopartır.
Kullanımı: /msg operserv raw svskill nick :sebep

Svsnoop: Sunucuda ki Global IRC Operatör komutlarının kullanımını iptal veya aktif etmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svsnoop sunucu +/-

Svsjoin: Belirtilen kullanıcıyı kanal veya kanallara sokmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svsjoin nick #kanaladı
/msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2
/msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2 şifre şifre2

Htm: Yüksek trafik moduna ilişkin özelliklerin kontrol edilmesini sağlar. Bu mod list, whois, who vb. kullanıcı komutlarının kullanımını devre dışı Bırakır. Parametreleri ile kullanımında çalışma özellikleri düzenlenebilir.
ON: Yüksek trafik modu; aktif olur.
OFF: Yüksek trafik modu; devre dışı olur.
NOISY:Yüksek trafik modu; giriş ve çıkışlarında kullanıcılara bildirilir.
QUIET:Yüksek trafik modu; durdurulduğundan itibaren kullanıcılara giriş/çıkış bildirisi verilmez.
TO: Hangi gelen veri hızında aktif olacağını belirtir.
Kullanımı: /htm parametre

Svsnick: Belirtilen kullanıcının nickini değiştirir.
Kullanımı: /msg operserv raw svsnick nick yeninick süre

Svsmode: Belirtilen kullanıcının taşıdığı kipleri değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanmı: /msg operserv raw svsmode nick mod

Alinti..

Cycle Bot Kurulumu


Cycle Bot Kurulumu Ve Dosyalari. IRC Serverinize Cycle Bot Kurucaksaniz İlk önce bilgisariniza Cycle Dosyalarini Buradan indiriniz !

cycle dosyasini açiniz içindeki dosyalari gerekli yerlere FTP ile atiniz. Gerekli yerler neresi diyen olur şimdi onuda yazalim

FTP Login olunuz.

Cycle.conf dosyasini eggdrop klasörüne !

host.txt dosyasini eggdrop klasörüne !

cycle.tcl dosyasini eggdrop/scripts klasörünün içine atiniz.

Şimdi şunuda belirteyim. Bu çalişmiyor gibi yazilar mutlaka gelicektir. Dosyalar sorunsuzdur. IRC Serverinizdeki servisler ircservices ise os su şifresini ayarlamaniz lazım. Os raw komutunu kullandigi için. Anope ise gerekmez.

Dosyayi indirdikten sonra mutlaka tüm dosyalari gözden geçiriniz ve Editlemeyi unutmayiniz.

Resimli linkte koydum bazi arkadaşlar koskaca yaziyi göremiyorlar. Aşagidaki download/indir resminden de indirebilirsiniz.

BotServ Komutları


Botserv Komutları..

BOT JOIN : Yazdiginiz kanala bot girer.
Komut : /msg Botserv assign #kanal botnick

>>>BOT PART : Yazdiginiz kanala bot girer.
Komut : /msg Botserv unassign #kanal botnick

>>>BOT ADD : Yeni bir bot olusturur.
Komut /msg Botserv bot add nick user host gerçekismi

>>>BOT DEL : Nick i yazilan botu siler.
Komut :/msg Botserv bot del nick

>>>BOT NICK : Botun nickini degistirir.
Komut :/msg Botserv bot change eskinick yeninick

>>>DONTKICKS : Yazilan Kanalda botlarin atilmasina karsi korumayi açar/kapar
Komut :/msg Botserv set #kanal dontkicks on/off

>>>KICK VOICES : Voicelerin alinmasina karsi korumayi açar/kapar
Komut :/msg Botserv set #kanal dontkickvoices on/off

>>>GREET : Greet mesajini açar/kapar.
Komut : /msg Botserv set #kanal greet on/off

>>>FANTASY : Fantazi özelligini açar/kapar
Komut : /msg Botserv set #kanal fantasy on/off

>>>SYSBIOSIS : Gerçek bot gibi davranmasini saglar.
Komut : /msg Botserv set #kanal symbiosis on/off

>>>BOLDWORDS : Kalin yazida atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal boldwords on/off

>>>CAPS : Büyük harfte atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal caps on/off

>>>COLOR : Renkli yazida atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal colors on/off

>>>FLODD : Flood da atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal flood on/off

>>>REPEAT : Tekrar halinde atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal repeat on/off

>>>REVERSES : Ctrl+r ile yazilan yazida atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal reverses on/off

>>>UNDERLINES : Alt çizgide atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal underlines on/off

>>>BADWORS : Küfürde atar.
Komut : /msg Botserv kick #kanal badwords on/off

>>>BADWORS ADD : Yazdigini sözcük geçmesi halinde atar.
Komut : /msg Botserv badwords #kanal add kelime single

>>>BADWORS DEL : Yazdiginiz kelimeyi siler.
Komut : /msg Botserv badwords #kanal del kelime

>>>BADWORS LIST : Kelime listini gösterir.
Komut : /msg Botserv badwords #kanal list

>>>BADWORS CLEAR : Tüm kelimeleri siler.
Komut : /msg Botserv badwords #kanal clear
Servicesleri ve Services Botlari Kanalda Konusturma :/msg operserv raw :Services(operserv) privmsg #Kanalinadi mesaj

Servicesleri ve Services Botlari özelde Konusturma :/msg operserv raw :services(Chanserv) privmsg nick Mesaj

Services Bot olusturma :/msg operserv raw nick Botunnicki 1 1 ident hsot ip services.domain :AçikLama

Services Botlari Ve Servicesleri Kanala sokma :/msg operserv raw :services(nickserv) join #kanal

Services Botlari Nicklerini degistirme :/msg operserv raw :botnick nick Yeninick

Services Botlari admin yapma :/msg operserv raw :botnick mode botnick +NTSO

Services Botlara op, voice Verdirme :/msg operserv raw :botnick mode #kanalinadi (+o +v) Nick

Services Botlara Kick attirtma :/msg operserv raw :botnick kick #kanal nick sebep

Servives Botlari kanala sokma
Komut :/msg operserv raw :botnick join #kanal

Servives Botlari kanal`dan çikartma
Komut : /msg operserv raw :botnick part #kanal

IRC Operator / Admin Komutları


Oper Komutlar Siralanmiştir..

Oper: Kullanıcının IRC Operatör veya Admin yetkilerine erişimini sağlayan komuttur.
Kullanımı: /oper nick şifre

Wallops: +W moduna sahip kullanıcıların görebileceği mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /wallops mesaj

Globops: Yöneticiler arası mesajlaşmalarda kullanılmaktadır.
Kullanımı: /globops mesaj

Locops: Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /locops mesaj

Chatops: Tüm yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chatops mesaj

Adchat: Çevrimiçi durumda olan servisler/ağ yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /adchat mesaj

Nachat: Ağ yöneticileri arasında mesajlaşmalarda kullanılmaktadır.
Kullanımı: /nachat mesaj

Kill: Bir kullanıcının ağ ile bağlantısını kesmek için kullanılır. Eğer bir sebep belirtilmiş ise kullanıcının uzaklaştırılma sebebi olarak çıkışında yer alır.
Kullanımı: /kill nick sebep

Kline: Kullanıcı hostuna veya kullanıcı@host şeklinde maskeye kill satırı eklemek için kullanılmaktadır.
Kline için süre olarak 0 belirlenirse kline kalıcı olur. İsteğe bağlı olarak 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda da süre belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /kline maske süre sebep (eklemek için)
/kline -maske (silmek için)

Zline: Belirtilen IP adresini yerel sunucu ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır.
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.

Gline: Belirtilen hedefin ağ ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır.
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /gline <kullanıcı@host maske veya rumuz> süre sebep (eklemek için)
/gline -<kullanıcı@host maske veya rumuz> (silmek için)

Shun: Uygulanan kullanıcı hiçbir komutu kullanamaz, mesajlaşamaz ve sunucu PING’lerinden PONG yanıtını alamaz.
Süre olarak 0 belirtilirse shun kalıcı olur. Ayrıca; süre 1d10h15m30s gibi farklı formatlarda da belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /shun <kullanıcı@host veya rumuz> süre sebep (eklemek için)
/shun -<kullanıcı@host veya rumuz> (silmek için)

Gzline: Zamanlı global zline atmak için kullanılmaktadır.
Bu cezaya uygun görülen kullanıcı ağ üzerinde hiçbir yerel sunucuya bağlanamaz.
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gzline kalıcı olur.Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.
Kullanımı: /gzline @IPMaske süre sebep (eklemek için)
/gzline -*@IPMaske (silmek için)

Akill: Belirtilen maskeyi otomatik kill listesine ekler. Bu listede yer alan kullanıcılar sunucuya bağlanamazlar.
Kullanımı: /akill user@host sebep

Rakill: Eklenmiş bir akilli kaldırmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /rakill uset@host

Rehash: Yerel serverın konfigürasyon dosyasını yeniden okumasını sağlar.
Eğer bir parametre belirtilmiş ise sadece belirtilen kısım tekrar okunur.
Eğer sunucu adı ve parametre belirtilmem işe; unrealircd.conf ve atılmış olan kline dosyası yenilenir.
Sadece ağ yöneticileri sunucu belirterek uygulayabilmektedir.

Parametreler:
motd: Günün mesajı ve kurallar dosyası
opermotd: Opermotd dosyası
botmotd: Botmotd dosyası
garbage: Çöp toplaması yapılır

Kullanımı: /rehash -parametre
/rehash sunucu -parametre

Restart: Sunucunun tekrar başlatılmasını sağlar. Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir.
Kullanımı: /restart
/restart şifre

Die: Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir ve sunucu tamamen kapanır.
Kullanımı: /die
/die şifre

Sethost: Kullanmakta olduğunuz hostu değiştirmenizi sağlar. Özel karakterler kabul edilir.
Kullanımı: /sethost host

Setident: Kullanmakta olduğunuz mevcut identi değiştirmenizi sağlar.
Kullanımı: /setident <yeni ident>

Chghost: Online olan bir kullanıcının hostunu değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chghost nick şifre

Chgident: Online durumda olan kullanıcıların identini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chgident nick ident

Chgname: Online durumda olan kullanıcıların realname kısmını değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /chgname nick realname

Squit: Bir yerel sunucunun ağdan kopartmak için kullanılmaktadır. Genellikle ana sunucu üzerinde uygulanmaktadır.
Kullanımı: /squit sunucu

Connect: Varolan bir irc sunucusunu ağa bağlamak için kullanılır. Bu işlem sırasında bağlantı ayarları oldukça önemlidir.
Kullanımı: /connect sunucu port

Dccdeny: Bir dosya uzantısı için dcc engeli koyar. Belirtilen uzantıyı taşıyan dosyaların gönderimi; sunucu tarafından reddedilir.
Kullanımı: /dccdeny <dosya uzantısı> sebep

Undccdeny: Daha önceden konulmuş olan dcc engelini kaldırmak için kullanılır.
Kullanımı: /undccdeny <dosya uzantısı>

Sajoin: Bir kullanıcı kanal veya kanallara sokmak için kullanılır.
Kullanımı: /sajoin nick #kanaladı
/sajoin nick #kanal,#kanal2

Sapart: Bir kullanıcı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılır.
Kullanımı: /sapart nick #kanaladı
/sapart nick #kanal,#kanal2

Samode: Operatör olmadığınız bir kanalda kanal modlarını değiştirmenizi sağlar.
Kullanımı: /samode #kanaladı +modeler-modeler

Rping: IRC Ağına bağlı sunucular arasında ki gecikme süresini (lag) milisaniye cinsinden ölçmenizi sağlar.
Kullanımı: /rping sunucu

Trace: Belirtilen kullanıcı hakında; gecikme, sınıf bilgisi, sunucu hakkında; sınıf/version/link bilgilerini gösterir.
Kullanımı: /trace rumuz|sunucu

Opermotd: Yöneticiler için günün mesajı çıktısını gösterir.
Kullanımı: /opermotd

Sdesc: Sunucunun restart edilmesine gerek olmadan; sunucu bilgi satırını değiştirmenizi sağlar.
Kullanımı: /sdesc bilgi

Mkpasswd: Sade metin halindeki bir şifreyi unrealircd.conf’a eklemek için yeniden şifreler.
Kullanımı: /mkpasswd şifre

Module: Yüklü olan tüm modüllerin listesini görüntüler.
Kullanımı: /module

Close: Tanımlanabilen tüm bağlantıların; ağ ile olan bağlantısını kesmenizi sağlar.
Kullanımı: /close

Tstcl: IRC’nin dahili saatini ayarlamak için kullanılmaktadır. Tam olarak işlevi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşüyorsanız bu komutu uygulamamanız önerilir.
Kullanımı: /tstcl zaman

Svssno: Belirtilen kullanıcının snomask kiplerini değiştirmek için kullanılır.
Kullanımı: /svssno nick snomask

Spamfilter: Argo, reklam ve benzeri istenmeyen kelimelerin kullanılmasını engelleyen ircd sistemidir.
Parametreleri ile kullanılarak 10 ayrı alan için gelişmiş badwords (kötü kelimeler) koruması sağlar.
Spamfiltera eklenen metinler tüm ağ üzerinde, kanal/kullanıcı +G modu taşımıyor olsada işlev görür.
Spamfilter engelinden sadece operlar ve servisler etkilenmezler.

Parametreler;

——————————————————————————–

Tür   Parametre      Açıklama
p        özel                  (query) mesajları
n        özel-notice      (query) noticeleri
c        kanal                Kanal mesajları
N       kanal-notice    Kanal noticeleri
P       part                  (kanaldan ayrılma) sebepleri
q       quit                   (sunucudan ayrılma) sebepleri
d       dcc                    dosya ismi
a        away                Away mesajları
t        topic                  Kanal başlıkları (topic)
u       kullanıcı            Kullanıcı banı, nick!ident@host:realname

——————————————————————————–

Ceza Türleri;

——————————————————————————————

Tür                 Açıklama
kill                   Kullanıcı kill ile cezalandırılır.
tempshun       Kullanıcı shun ile cezalandırılır. Ağdan çıktığında ceza otomatik olarak kalkar.
shun                Kullanıcı shun ile cezalandırılır.
kline                Kullanıcı hostuna kline eklenir.
gline                Kullanıcı hostuna gline eklenir.
zline                Kullanıcı hostuna zline eklenir.
block               Mesajın hedefe ulaşması engellenir.
dccblock         Kullanıcının dcc gönderimi engellenir. Transfer gerçekleşmez.
viruschan       Kullanıcı tüm kanallardan çıkartılıp önceden belirlenen kanala sokulur, msg/notice harici bir komut uygulayamaz.

—————————————————————————————–

Kullanımı: /spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [ceza] [ceza süresi] [sebep] [ifade]

Ceza süresi; Spamfilter eklenirken ceza olarak belirtilen eylemin devamlılık süresinin belirtileceği bölüm.

Başlangıç değeri olarak “-” kullanın veya boş bırakın.

Sebep; Spamfilter eklenen metnin; eklenme sebebidir. Sebep girilirken boşluk bırakılamaz,

boşluk yerine “_” yazılır. “_”‘ler boşluk olarak karşılık görür.

İfade; Hangi ifade veya yasak kelimenin kullanıldığında; belirtilen eylemin uygulanacağını bildiren bölümdür.

Tempshun: Geçici shun ekleyip kaldırmanızı sağlar. Tempshun listesine eklenen kullanıcı sunucudan çıkarsa otomatik olarak shun listesinden silinir.
Kullanımı: /tempshun +nick sebep (eklemek için)
/tempshun -nick (silmek için)

Svslusers: Global veya yerel; en yüksek kullanıcı sayısını değiştirmek için kullanılmaktadır.
Eğer -1 değer belirtilirse varolan rakamlar korunur.
Kullanımı: /msg operserv raw svslusers sunucu <global maksimum değer> <local maksimum değer>

Svssilence: Belirtilen kullanıcının; silence listesini değiştirir.
Silence komutundan farklı olarak tek seferde birden fazla ekleme yapılabilmektedir.
Kullanımı: /msg operserv raw svssilence nick :maske

Svswatch: Belirtilen kullanıcının; watch listesini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svswatch nick :<watch parametresi>

Svsfline: Belirtilen dosya uzantısını engeller.
Kullanımı: /msg operserv raw sunucu svsfline + dosya :sebep (eklemek için)
/msg operserv raw sunucu svsfline – dosya (silmek için)
/msg operserv raw sunucu svsfline (dccdeny listesini etmizlemek için)

Svsmotd: Günün servisler measjını değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svsmotd #:mesaj (eklemek için)
/msg operserv raw svsmotd ! (silmek için)
/msg operserv raw svsmotd ! :mesaj (mesajı silip; yenisini eklemek için)

Svsnline: Global bir isim yasağı ekler. Yasaklama nedeni; bir parametreden oluşmalıdır
ve kelime aralarında boşluk yerine “_” kullanılmalıdır. Servisler bunu otomatik olarak boşluk karakterine çevirecektir.
Kullanımı: /msg operserv raw svsnline +/- sebep :isim

Svso: Bir kullanıcıya O:lines yetkilisiymiş gibi yönetici kipleri vermek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svso nick +kip (eklemek için)
/msg operserv raw svso nick -kip (silmek için)

Svspart: Bir kullanıcıyı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svspart nick #kanaladı
/msg operserv raw svspart nick #kanal,#kanal2

Swhois: Belirtilen nickin whois bilgilerini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw swhois nick :mesaj (eklemek için)
/msg operserv raw swhois nick : (silmek için)

Sqline: Bir nickin veya o nicki içeren farklı nicklerin kullanımını yasaklar. Bu listede yer alan nickleri sadece oper konumunda ki kullanıcılar kullanabilir.
Kullanımı: /msg operserv raw sqline nick :sebep

Unsqline: Kullanımı yasaklanmış olan (Sqline) nickleri; kullanıma açmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw unsqline nick

Svs2mode: Belirtilen kullanıcının kullanıcı kiplerini değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svs2mode nick mod

Svskill: Belirtilen kullanıcının ağ ile bağlantısını kopartır.
Kullanımı: /msg operserv raw svskill nick :sebep

Svsnoop: Sunucuda ki Global IRC Operatör komutlarının kullanımını iptal veya aktif etmek için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svsnoop sunucu +/-

Svsjoin: Belirtilen kullanıcıyı kanal veya kanallara sokmak için kullanılmaktadır.
Kullanımı: /msg operserv raw svsjoin nick #kanaladı
/msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2
/msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2 şifre şifre2

Htm: Yüksek trafik moduna ilişkin özelliklerin kontrol edilmesini sağlar. Bu mod list, whois, who vb. kullanıcı komutlarının kullanımını devre dışı Bırakır. Parametreleri ile kullanımında çalışma özellikleri düzenlenebilir.
ON: Yüksek trafik modu; aktif olur.
OFF: Yüksek trafik modu; devre dışı olur.
NOISY:Yüksek trafik modu; giriş ve çıkışlarında kullanıcılara bildirilir.
QUIET:Yüksek trafik modu; durdurulduğundan itibaren kullanıcılara giriş/çıkış bildirisi verilmez.
TO: Hangi gelen veri hızında aktif olacağını belirtir.
Kullanımı: /htm parametre

Svsnick: Belirtilen kullanıcının nickini değiştirir.
Kullanımı: /msg operserv raw svsnick nick yeninick süre

Svsmode: Belirtilen kullanıcının taşıdığı kipleri değiştirmek için kullanılmaktadır.
Kullanmı: /msg operserv raw svsmode nick mod

Alinti..

Konuşan Bot


Konuşan Bot ; bu Botu irce baglayarak selam v.s gibi kelimelere cvp veren özelde konuşan konuşmadi modu aç kapa edebiliceginiz güzel bir konuşan bot dur.

Konuşan Bot indir

Scripte Bot Ekleme Codesi


Bu Kod Sayesinde Sunucunuza Services Botu Oluşturabileceksiniz.
Bu Kodu Kullanmak için: Scriptin Remote Kısmına ekleyin. ” /bot ” Komutunu Kullandığından itibaren karşınıza pencere gelir ordan botun bilgilerini düzenleyerek botu oluşturabilirsiniz.

Kod:

alias bot { var %a = $$?="Nick giriniz.",%b = $$?="Identd giriniz.",%c = $$?="Fullname (gerçek isim) giriniz.",%d = $$?="Sunucunuzdaki serviceslerin ismini yazınız. Örnek: services.ircforumlari.net",%e = $rand(1,9) $+ $rand(A,Z) $+ $rand(A,Z) $+ $rand(A,Z) $+ $rand(A,Z) $+ $rand(111,999) $+ . $+ $rand(1,9) $+ $rand(A,Z) $+ $rand(A,Z) $+ $rand(1,9) $+ $rand(A,Z) $+ $rand(A,Z) $+ . $+ $rand(1,9) $+ $rand(A,Z) $+ $rand(A,Z) $+ $rand(1,9) $+ $rand(A,Z) $+ $rand(A,Z) $+ .IP | /os raw : NICK %a 1 1 %b %e %d : %c | bgir }
alias bgir { if !$1 { /os raw : $+ $$?="Nicki giriniz." join $$?="Kanalı giriniz."  }| elseif !$2 { /os raw : $+ $1 join $$?="Kanalı giriniz." } | else { /os raw : $+ $1 join $2

Bi Teşekkürü Hakettim Sanırım..!

Services Bot olustur


Merhaba Arkadaslar evet biliyorum cok konu var böyle olan. Ama bazen Bot olusturma kodlari ise yaramiyor.

O yüzden bulabildigim en basit hazir Komutlar

Services Adminseniz. Bu Komutlarin hepsini copy yapin, sonrada status bölümüne yada baska bir yere paste yapin.

Böylece Hemen bot lariniz hazir olur.

Not: Sunucu.com Sunucu.net Adresslerinizi kendi Sunucunuz olarak degistirin.

Ve Alt bölümde girilecek Kanalari kendi Kanalariniza göre yapim

Buyrun:

/msg operserv raw nick TeN_TeN 1 1 TeNN TeN_TeN.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick achelya 1 1 Off achelya.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,2Script v1.4
/msg operserv raw nick ciLeq 1 1 kirmizi ciLeq.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick HektoR 1 1 Yokki HektoR.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick Alarga 1 1 esChat Alarga.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick aleyna 1 1 User aleyna.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick kediciq 1 1 User kediciq.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick RonaLdo 1 1 Sporcu RonaLdo.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick teCnO 1 1 User teCnO.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick RedLine 1 1 yokum RedLine.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick cadaloz 1 1 CaDi cadaloz1.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick pisCes 1 1 esChat pisCes.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick Sean_Paull_ 1 1 Sarki Sean_Paull_.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick Mary_Jane 1 1 diJe Mary_Jane.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick Noize 1 1 Gidiyor DjNoize.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick b-girl 1 1 Barbie b-girl.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick yeliz_ 1 1 türk yeliz_.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick cado 1 1 esChat cado.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick sevqi 1 1 askim sevqi.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick CLaSSiC 1 1 müzik CLaSSiC.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick infeCTeD 1 1 User infeCTeD.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick raGGa 1 1 User raGGa.Sunucu.com services.Sunucu.net :0,4Sunucu 11,4Script v1.4
/msg operserv raw nick sahra___ 1 1 User sahra___.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick griLfriend 1 1 User griLfriend.Sunucu.com services.Sunucu.net :Sunucu.net Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick Elmas 1 1 User Elmas.Sunucu.com services.Sunucu.net :http://services.Sunucu.net Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick Kumru 1 1 Sevgilim Kumru.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick MumbLe 1 1 esChat MumbLe.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick KeNaN 1 1 esChat I-BOT.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick Kezzap 1 1 Kezban Kezzap.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick Secret_Rain 1 1 Görevli Secret_Rain.Sunucu.com services.Sunucu.net :http://services.Sunucu.net Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick nazLi 1 1 MaNKeN nazLi.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick dilber 1 1 Dudagi dilber.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick maniaq_qiz 1 1 KiZzZ maniaq_qiz.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick ChatLak-GirL 1 1 ChaT ChatLak-GirL.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick Life 1 1 User Life.Sunucu.com services.Sunucu.net : http://services.Sunucu.net Chat Kullanicisi
/msg operserv raw nick crayz-girl 1 1 Kullanici crayz-girl.Sunucu.com services.Sunucu.net :sunucu.com Chat Kullanicisi

################################################## #########

/msg operserv raw svsmode TeN_TeN +rntiG
/msg operserv raw svsmode achelya +rntiG
/msg operserv raw svsmode ciLeq +rntiG
/msg operserv raw svsmode HektoR +rntiG
/msg operserv raw svsmode Alarga +rntiG
/msg operserv raw svsmode aleyna +rntiG
/msg operserv raw svsmode kediciq +rntiG
/msg operserv raw svsmode RonaLdo +rntiG
/msg operserv raw svsmode teCnO +rntiG
/msg operserv raw svsmode RedLine +rntiG
/msg operserv raw svsmode cadaloz +rntiG
/msg operserv raw svsmode pisCes +rntiG
/msg operserv raw svsmode Sean_Paull_ +rntiG
/msg operserv raw svsmode Mary_Jane +rntiG
/msg operserv raw svsmode Noize +rntiG
/msg operserv raw svsmode b-girl +rntiG
/msg operserv raw svsmode yeliz_ +rntiG
/msg operserv raw svsmode cado +rntiG
/msg operserv raw svsmode sevqi +rntiG
/msg operserv raw svsmode CLaSSiC +rntiG
/msg operserv raw svsmode infeCTeD +rntiG
/msg operserv raw svsmode raGGa +rntiG
/msg operserv raw svsmode sahra___ +rntiG
/msg operserv raw svsmode griLfriend +rntiG
/msg operserv raw svsmode Elmas +rntiG
/msg operserv raw svsmode Kumru +rntiG
/msg operserv raw svsmode MumbLe +rntiG
/msg operserv raw svsmode KeNaN +rntiG
/msg operserv raw svsmode Kezzap +rntiG
/msg operserv raw svsmode Secret_Rain +rntiG
/msg operserv raw svsmode nazLi +rntiG
/msg operserv raw svsmode dilber +rntiG
/msg operserv raw svsmode maniaq_qiz +rntiG
/msg operserv raw svsmode ChatLak-GirL +rntiG
/msg operserv raw svsmode Life +rntiG
/msg operserv raw svsmode crayz-girl +rntiG

################################################## #########

/msg operserv raw :TeN_TeN join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :achelya join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :ciLeq join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :HektoR join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :Alarga join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :aleyna join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :kediciq join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :RonaLdo join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :teCnO join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :RedLine join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :cadaloz join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :isCes join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :Sean_Paull_ join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :Mary_Jane join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :Noize join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :b-girl join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :yeliz_ join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :cado join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :sevqi join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :CLaSSiC join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :infeCTeD join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :raGGa join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :sahra___ join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :griLfriend join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :Elmas join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :Kumru join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :MumbLe join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :KeNaN join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :Kezzap join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :Secret_Rain join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :nazLi join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :dilber join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :maniaq_qiz join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :ChatLak-GirL join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test
/msg operserv raw :Life join #Cilek,#Radyo,#Avrupa,#Bulmaca,#Yarisma,#Test

################################################## #########

Lütfen bir tsk buttonunu cok görmeyin

Hayirli IF`ler
Hayirli Ramazanlar
Hayirli Iftarlar

NefeS