Blog Arşivleri

mİRC Seslenme Remotesi


http://www.tmirc.org Sitesine Seslenme remotesi V.2 eklendi yepyeni seslenme remotesi sitemize eklendi iyi eğlenmeler.
on *:load: {
if ($version >= 5.81) {
set %me $me
set %ses +
echo -a 14 Ses Sistemi Menubar Popups’una 4Yüklendi.
echo -a 14 Menubari Bilmiyorsaniz 4/ses 14Komutunu Kullanın…
echo -a 14 Eğer $öyle bir hata ile kar$ila$irsaniz 6> 4 * /dialog: ‘ses’ error loading icon ‘images/ses.bmp’ (line 16 ses.mrc) 14 Lütfen 4ses.bmp 14 dosyasını mIRC32.exe dosyasıyla aynı yere koyun.
ses
}
else {
echo -a 14 ScripT Version’nunuz Bu addon için yeterli degil.
echo -a 14Lütfen 4 http://www.tmirc.org 14 adresinden tmIRC’i veya daha yüksek bir versionu indiriniz.
echo -a 14ScripT Şimdilik 4Unload 14 Edildi…
.unload -rs $script
}
}
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
alias ses {
if ( $dialog(ses) == $null ) { dialog -m ses ses }
else { /zaten }
}
dialog ses {
size -1 -1 350 300
title “* Ses Düzenleme”
button “Tamam” 500 500 570 75 30ok
text “Bağlandığımda”15 13 75 20
text “Kanala Girdiğimde”25 33 95 20
text “Op – Voice”35 53 75 20
text “Kick Me”45 73 75 20
text “Kick User”55 93 75 20
text “Ping”65 113 75 20
text “Nickim Geçtiğinde”75 133 95 20
text “Notifyde”85 153 75 20
text “Düştüğümde”95 173 75 20
edit “”10100 10 160 20autohs
edit “”11100 30 160 20autohs
edit “”12100 50 160 20autohs
edit “”13100 70 160 20autohs
edit “”14100 90 160 20autohs
edit “”15100 110 160 20autohs
edit “”16100 130 160 20autohs
edit “”17100 150 160 20autohs
edit “”18100 170 160 20autohs
icon 19 270 5 30 30 ses.bmp
icon 20 270 25 30 30 ses.bmp
icon 21 270 45 30 30 ses.bmp
icon 22 270 65 30 30 ses.bmp
icon 23 270 85 30 30 ses.bmp
icon 24 270 105 30 30 ses.bmp
icon 25 270 125 30 30 ses.bmp
icon 26 270 145 30 30 ses.bmp
icon 27 270 165 30 30 ses.bmp
button “Ayarla”28 300 10 40 20
button “Ayarla”29 300 30 40 20
button “Ayarla”30 300 50 40 20
button “Ayarla”31 300 70 40 20
button “Ayarla”32 300 90 40 20
button “Ayarla”33 300 110 40 20
button “Ayarla”34 300 130 40 20
button “Ayarla”35 300 150 40 20
button “Ayarla”36 300 170 40 20
edit “” 37 100 210 200 80multivsbar
radio “Açik”38 5 210 40 20
radio “Kapali”39 5 230 60 20
}
; Hepsi Acik & Hepsi Kapali xxxxxxxxxxxxxxxx
on *:dialog:ses:sclick:39:{
set %ses –
did -r ses 10
did -r ses 11
did -r ses 12
did -r ses 13
did -r ses 14
did -r ses 15
did -r ses 16
did -r ses 17
did -r ses 18
did -b ses 10
did -b ses 11
did -b ses 12
did -b ses 13
did -b ses 14
did -b ses 15
did -b ses 16
did -b ses 17
did -b ses 18
}
on *:dialog:ses:sclick:38:{
set %ses +
did -e ses 10
did -e ses 11
did -e ses 12
did -e ses 13
did -e ses 14
did -e ses 15
did -e ses 16
did -e ses 17
did -e ses 18
did -a ses 10 %ses.1
did -a ses 11 %ses.2
did -a ses 12 %ses.3
did -a ses 13 %ses.4
did -a ses 14 %ses.5
did -a ses 15 %ses.6
did -a ses 16 %ses.7
did -a ses 17 %ses.8
did -a ses 18 %ses.9
}
;xxxxxxxxxx açilis xxxxxxxxxxxxxxxx
on *:dialog:ses:init:*:{
if %ses == – {
did -c ses 39
did -r ses 10
did -r ses 11
did -r ses 12
did -r ses 13
did -r ses 14
did -r ses 15
did -r ses 16
did -r ses 17
did -r ses 18
did -b ses 10
did -b ses 11
did -b ses 12
did -b ses 13
did -b ses 14
did -b ses 15
did -b ses 16
did -b ses 17
did -b ses 18
}
else {
did -c ses 38
did -e ses 10
did -e ses 11
did -e ses 12
did -e ses 13
did -e ses 14
did -e ses 15
did -e ses 16
did -e ses 17
did -e ses 18
did -a ses 10 %ses.1
did -a ses 11 %ses.2
did -a ses 12 %ses.3
did -a ses 13 %ses.4
did -a ses 14 %ses.5
did -a ses 15 %ses.6
did -a ses 16 %ses.7
did -a ses 17 %ses.8
did -a ses 18 %ses.9
}
}
;XXXXXXXX BUTTON VE RESIM LINKLERI VE GOREVLERI DAGITILIYOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
on *:dialog:ses:sclick:19: if (%ses == +) && (%ses.1 != $null) { .splay %ses.1 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 …. Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf …. Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:20: if (%ses == +) && (%ses.2 != $null) { .splay %ses.2 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 …. Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf …. Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:21: if (%ses == +) && (%ses.3 != $null) { .splay %ses.3 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 …. Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf …. Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:22: if (%ses == +) && (%ses.4 != $null) { .splay %ses.4 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 …. Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf …. Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:23: if (%ses == +) && (%ses.5 != $null) { .splay %ses.5 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 …. Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf …. Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:24: if (%ses == +) && (%ses.6 != $null) { .splay %ses.6 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 …. Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf …. Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:25: if (%ses == +) && (%ses.7 != $null) { .splay %ses.7 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 …. Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf …. Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:26: if (%ses == +) && (%ses.8 != $null) { .splay %ses.8 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 …. Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf …. Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:27: if (%ses == +) && (%ses.9 != $null) { .splay %ses.9 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 …. Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf …. Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:28: if (%ses == +) { set %ses.1 $1 $file=”Bir Ses Dosyasi Seçiniz” $mircdir\*.wav | did -a ses 10 %ses.1 }
on *:dialog:ses:sclick:29: if (%ses == +) { set %ses.2 $1 $file=”Bir Ses Dosyasi Seçiniz” $mircdir\*.wav | did -a ses 11 %ses.2 }
on *:dialog:ses:sclick:30: if (%ses == +) { set %ses.3 $1 $file=”Bir Ses Dosyasi Seçiniz” $mircdir\*.wav | did -a ses 12 %ses.3 }
on *:dialog:ses:sclick:31: if (%ses == +) { set %ses.4 $1 $file=”Bir Ses Dosyasi Seçiniz” $mircdir\*.wav | did -a ses 13 %ses.4 }
on *:dialog:ses:sclick:32: if (%ses == +) { set %ses.5 $1 $file=”Bir Ses Dosyasi Seçiniz” $mircdir\*.wav | did -a ses 14 %ses.5 }
on *:dialog:ses:sclick:33: if (%ses == +) { set %ses.6 $1 $file=”Bir Ses Dosyasi Seçiniz” $mircdir\*.wav | did -a ses 15 %ses.6 }
on *:dialog:ses:sclick:34: if (%ses == +) { set %ses.7 $1 $file=”Bir Ses Dosyasi Seçiniz” $mircdir\*.wav | did -a ses 16 %ses.7 }
on *:dialog:ses:sclick:35: if (%ses == +) { set %ses.8 $1 $file=”Bir Ses Dosyasi Seçiniz” $mircdir\*.wav | did -a ses 17 %ses.8 }
on *:dialog:ses:sclick:36: if (%ses == +) { set %ses.9 $1 $file=”Bir Ses Dosyasi Seçiniz” $mircdir\*.wav | did -a ses 18 %ses.9 }
;XXXXXXXXXX SESLER UYGULANIYOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
raw 329:*:{ set %me $me | if (%ses == +) && (%ses.2 != $null) { .splay %ses.2 } | halt }
ON *:OP:#: { set %me $me | if ($opnick == $me) && (%ses == +) && (%ses.3 != $null) { .splay %ses.3 } }
ON *:VOICE:#: { set %me $me | if ($opnick == $me) && (%ses == +) && (%ses.3 != $null) { .splay %ses.3 } }
on *:KICK:#:{ set %me $me | if ($knick == $me) && (%ses == +) && (%ses.4 != $null) { .splay %ses.4 | .timer 1 0 join # } }
alias /kick { set %me $me | /kick # $$1 | if (%ses == +) && (%ses.5 != $null) { .splay %ses.5 } }
alias /ping { set %me $me | /ctcp $$1 ping | if (%ses == +) && (%ses.6 != $null) { .splay %ses.6 } }
on *:text:%me:#: { if (%ses == +) && (%ses.7 != $null) { .splay %ses.7 } }
on *:NOTIFY:{ set %me $me | if (%ses == +) && (%ses.8 != $null) { .splay %ses.8 } | echo -a 14 $nick 4Online }
on *:DISCONNECT: { if (%ses == +) && (%ses.9 != $null) { .splay %ses.9 } }
on *:CONNECT: { set %me $me | if (%ses == +) && (%ses.1 != $null) { .splay %ses.1 } }
;XXXXXXX ADDON KISAYOLU MENUBARA ATILIYOR XXXXXXXXXXXX
menu menubar {

Seslenme
.Sesleri Ayarla:set %me $me | ses
.-
.Unload: {
unset %ses
unset %ses.1
unset %ses.2
unset %ses.3
unset %ses.4
unset %ses.5
unset %ses.6
unset %ses.7
unset %ses.8
unset %ses.9
unset %me
echo -a 14 Ses Düzeni 4 Unload 14Edildi…
.unload -rs $script
}

Reklamlar

Kick Sayacı 2012 Addonu


Kick Sayacı 2012

#kicksayac on
alias kick {
if ( %kick.numara == $null ) {
set %kick.numara 1
}
kick $1- $+ 0,1(4,1 · %kick.numara · 0,1)
inc %kick.numara
}

;Sayacı Sıfırlamak için /ksifir
alias ksifir {
set %kick.numara 1
}
#kicksayac end

menu status {

Kick Sayacı
.Aç:.enable #kicksayac | /echo -a 12Kick Sayacı4 Açıldı.
.Kapat:.disable #kicksayac | /echo -a 12Kick Sayacı4 Kapatıldı.
.Sifirla:.ksifir | /echo -a 12Kick Sayacı4 Sıfırlandı.
}

mIRC Script Açılış Sayaci


mIRC Script Açılış Sayaci

mIRC SCriptlerinizi kaç kere açtiginizi görebilirsiniz. Gerekli kodu ALT+R ile remotelere koyununuz.
on 1:start:{
inc %scriptsay
echo -a mIRC Toplam %scriptsay kez açılmiştir
}

3 Clone Girişinde Kill/Gzline/Shun Addonu


3 Clone Girişinde Kill/Gzline/Shun Addonu

Bu addon kanala 3 Clone girdiginde Ekranınıza bir addon gelicektir. Size sorucaktir Clonelere hangi komut uygulansin diye. Siz kill basarsanız kill atıcaktir. Gzline basarsaniz Zline atacaktir. Shun basarsaniz Shun Yiceklerdir. Güzel bir Koruma addonudur.
Coderi : Seo

on *:join:#: {
%clone = $ialchan($wildsite,#,0)
if (%clone == 3) {
var %c = 1
set %cloneNick csr
while (%c <= %clone)  {
%cloneNick = %cloneNick  $ial($wildsite,%c).nick
inc %c
}
dialog -m clone clone
.set %At1 $gettok($remove(%cloneNick,csr),1,32)
.set  %At2 $gettok($remove(%cloneNick,csr),2,32)
.set %at3 $gettok($remove(%cloneNick,csr),3,32)
}
set %change $read -s $+ $address($nick,4) notes.ini
if (%change == $null) {
haltdef
halt
}
}

dialog Clone {
title “Clone İşlem Paneli”
size -1 -1 106 54
option dbu
box “Clonelere Uygulanacak  Komut?”, 1, 2 0 102 52
button “Gzline”, 2, 71 13 27 12, ok
button “Kill”, 3, 38 13 27 12, ok
button “Shun”, 4, 6 13 27 12, ok
button “Kapat”, 5, 33 33 37 12, ok cancel
}
on *:dialog:clone:sclick:*:{
if ($did == 2) { gzline %at1 Clone Girişi Yasaktir. | unset %at1 %at2 %at3 }
if ($did == 3) { kill %at1 Clone Girişi Yasaktir. | kill %at2 Clone! | kill %at3 Clone | unset %at1 %at2 %at3 }
if ($did == 4) { Shun %at1 Clone Girişi Yasaktir. | unset %at1 %at2 %at3 }
if ($did == 5) { unset %at1 %at2 %at3 }
}

Power Menu Addonu


Power Menu Addonu

;tmirc.org mirc indir mirc kodları
;Product by Difuzyon
on *:notice:*:*:{
if $nick == Chanserv && %difychan && $regex($1-,/eklerx3A/i) {
if $regex($1-,/hatirlama/iS) { set %difykeeptopic on | drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 170 189 (Açık) } | else { drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 165 189 [Kapalı] }
if $regex($1-,/gizli/iS) { set %difyprivate on | drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 170 97 (Açık) } | else { drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 165 97 [Kapalı] }
if $regex($1-,/kisitli op/iS) { set %difysecureops on | drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 170 166 (Açık) } | else { drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 165 166 [Kapalı] }
if $regex($1-,/leave/iS) { set %difyleaveops on | drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 170 143 (Açık) } | else { drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 165 143 [Kapalı] }
if $regex($1-,/giris/iS) { set %difyrestricted on | drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 170 212 (Açık) } | else { drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 165 212 [Kapalı] }
if $regex($1-,/guvenlik/iS) { set %difysecure on | drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 170 51 (Açık) } | else { drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 165 51 [Kapalı] }
if $regex($1-,/notice/iS) { set %difyopnotice on | drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 170 120 (Açık) } | else { drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 165 120 [Kapalı] }
if $regex($1-,/koruma/iS) { set %difyenforce on | drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 170 74 (Açık) } | else { drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 165 74 [Kapalı] }
}
}
menu channel {
Power Menu:pop
}
alias pop {
$iif($active ischan,goto yeah,return)
:yeah
set %difychan $chan
set %difycolor.text 1
window -pad +lbn @Pop $mouse.dx $mouse.dy 230 300
set %difycolor1 $rgb($r(80,255),$r(80,255),$r(80,255))
set %difycolor2 $rgb($r(80,255),$r(80,255),$r(80,255))
drawrect -rf @Pop %difycolor1 1 40 0 190 300
drawrect -rf @Pop %difycolor2 1 0 0 40 300
var %difyangle 249
drawline @Pop 1 2 40 0 40 300
drawtext -o @Pop 1 Impact 30 3 260 P
drawrot -b @Pop 1 %difyangle 0 260 32 32
drawtext -o @Pop 1 Impact 30 3 228 o
drawrot -b @Pop 1 %difyangle 0 228 32 32
drawtext -o @Pop 1 Impact 30 3 196 w
drawrot -b @Pop 1 %difyangle 0 196 32 32
drawtext -o @Pop 1 Impact 30 3 164 e
drawrot -b @Pop 1 %difyangle 0 164 32 32
drawtext -o @Pop 1 Impact 30 3 132 r
drawrot -b @Pop 1 %difyangle 0 132 32 32
drawtext -o @Pop 1 Impact 30 3 90 M
drawrot -b @Pop 1 %difyangle 0 90 32 32
drawtext -o @Pop 1 Impact 30 3 58 e
drawrot -b @Pop 1 %difyangle 0 58 32 32
drawtext -o @Pop 1 Impact 30 3 26 n
drawrot -b @Pop 1 %difyangle 0 26 32 32
drawtext -o @Pop 1 Impact 30 3 0 u
drawrot -b @Pop 1 %difyangle 0 0 32 32
drawrect @Pop 14 1 42 23 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 46 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 69 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 115 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 138 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 184 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 207 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 230 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 253 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 276 190 1
drawtext @Pop 14 “Comic Sans MS” 11 83 280 Product by Difuzyon
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 5 Yazı stili (Font)
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 29 Chanserv SETTING
drawtext -o @Pop %difycolor.text Webdings 22 195 22 6
senkronise
}
alias senkronise {
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 51 $iif($away,Away’dan çık,Away ol)
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 10 60 71 Kanal:  %difychan
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 10 60 86 Kullanıcı Sayısı: $nick(%difychan,0) kişi
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 10 60 101 Kanal Modeleri: $chan(%difychan).mode
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 121 Kanal Ekranını Temizle
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 155 mIRC Çıkış (Exit)
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 190 Chanserv CLEARS
drawtext -o @Pop %difycolor.text Webdings 22 195 183 6
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 213 $iif(*&* iswm $nick(%difychan,$me).pnick,Chanserv deprotect (-a),Chanserv Protect (+a))
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 236 $iif(*@* iswm $nick(%difychan,$me).pnick,Chanserv deop (-o),Chanserv OP (+o))
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 260 $iif(*+* iswm $nick(%difychan,$me).pnick,Chanserv devoice (-v),Chanserv Voice (+v))
}
menu @pop {
mouse:{
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,0,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 0 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 0 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,24,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 24 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 24 190 23 }
if !%difyclick {
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,47,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 47 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 47 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,116,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 116 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 116 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,139,190,45) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 139 190 45 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 139 190 45 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,185,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 185 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 185 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,208,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 208 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 208 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,231,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 231 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 231 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,254,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 254 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 254 190 23 }
}
if %difyclick {
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,47,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 47 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 47 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,70,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 70 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 70 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,93,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 93 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 93 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,116,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 116 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 116 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,139,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 139 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 139 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,162,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 162 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 162 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,185,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 185 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 185 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,208,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 208 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 208 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,231,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 231 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 231 190 23 }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,254,190,22) { drawreplace -r @Pop %difycolor1 %difycolor2 42 254 190 23 } | else { drawreplace -r @Pop %difycolor2 %difycolor1 42 254 190 23 }
}
}
sclick:{
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,0,190,22) { window -c @Pop | font }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,139,190,45) && !%difyclick { EXIT -n }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,48,190,22) && !%difyclick { window -c @Pop | if $away { away | echo 7 -at Away konumundan çıktınız. } | else { away Meşgul | echo 4 -at Şuanda03 Away konumuna geçtiniz } }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,116,190,22) && !%difyclick { clear %difychan | window -c @Pop }
if %difyclick {
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,47,190,22) { cs set %difychan secure $iif(%difysecure,off,on) | window -c @Pop }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,70,190,22) { cs set %difychan enforce $iif(%difyenforce,off,on) | window -c @Pop }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,93,190,22) { cs set %difychan private $iif(%difyprivate,off,on) | window -c @Pop }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,116,190,22) { cs set %difychan opnotice $iif(%difyopnotice,off,on) | window -c @Pop }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,139,190,22) { cs set %difychan leaveops $iif(%difyleaveops,off,on) | window -c @Pop }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,162,190,22) { cs set %difychan secureops $iif(%difysecureops,off,on) | window -c @Pop }
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,185,190,22) { cs set %difychan keeptopic $iif(%difykeeptopic,off,on) | window -c @Pop }
}
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,208,190,22) {
if %difyclick1 { cs clear %difychan users }
if %difyclick { cs set %difychan restricted $iif(%difyrestricted,off,on) }
if !%difyclick && !%difyclick1 { cs $iif(*&* iswm $nick(%difychan,$me).pnick,deprotect,protect) %difychan $me }
window -c @Pop
}
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,231,190,22) {
if %difyclick1 { cs clear %difychan ops }
if %difyclick { cs set %difychan mlock + }
if !%difyclick && !%difyclick1 { cs $iif(*@* iswm $nick(%difychan,$me).pnick,deop,op) %difychan $me }
window -c @Pop
}
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,42,254,190,22) {
if %difyclick1 { cs clear %difychan voices }
if %difyclick { cs access %difychan del 1-999 }
if !%difyclick && !%difyclick1 { cs $iif(*+* iswm $nick(%difychan,$me).pnick,devoice,voice) %difychan $me }
window -c @Pop
}
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,198,30,15,10) {
unset %difyclick1
if !%difyclick {
set %difyclick yeah
cs info %difychan
drawrect -rf @Pop %difycolor1 1 42 47 188 228
drawrect @Pop 14 1 42 69 190 1 | drawrect @Pop 14 1 42 92 190 1 | drawrect @Pop 14 1 42 115 190 1 | drawrect @Pop 14 1 42 138 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 161 190 1 | drawrect @Pop 14 1 42 184 190 1 | drawrect @Pop 14 1 42 207 190 1 | drawrect @Pop 14 1 42 230 190 1 | drawrect @Pop 14 1 42 253 190 1
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 51 * Secure
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 74 * Enforce
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 97 * Private
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 120 * Opnotice
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 143 * Leaveops
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 166 * Secureops
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 189 * Keeptopic
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 212 * Restricted
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 235 * Clear Mlock
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 258 * Clear Access
drawrect -rf @Pop %difycolor2 1 42 24 190 22 | drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 29 Chanserv SETTING | drawtext -o @Pop 4 Webdings 22 195 22 5
}
else {
unset %difyclick
drawrect -rf @Pop %difycolor1 1 42 24 190 22
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 29 Chanserv SETTING
drawtext -o @Pop %difycolor.text Webdings 22 195 22 6
drawrect -rf @Pop %difycolor1 1 42 47 188 228
drawrect @Pop 14 1 42 69 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 115 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 138 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 184 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 207 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 230 190 1
drawrect @Pop 14 1 42 253 190 1
senkronise
}
}
if $inrect($mouse.x,$mouse.y,200,193,15,10) {
unset %difyclick
if !%difyclick1 {
set %difyclick1 yeah
drawrect -rf @Pop %difycolor1 1 42 208 188 67
drawrect @Pop 14 1 42 230 190 1 | drawrect @Pop 14 1 42 253 190 1
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 213 * Users
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 236 * Ops
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 260 * Voices
drawrect -rf @Pop %difycolor1 1 42 185 190 22 | drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 190 Chanserv CLEARS | drawtext -o @Pop %difycolor.text Webdings 22 195 183 $iif(%difyclick1,5,6)
}
else {
unset %difyclick1
drawrect -rf @Pop %difycolor1 1 42 185 190 22 | drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 190 Chanserv CLEARS | drawtext -o @Pop %difycolor.text Webdings 22 195 183 $iif(%difyclick1,5,6)
drawrect -rf @Pop %difycolor1 1 42 208 188 67
drawrect @Pop 14 1 42 230 190 1 | drawrect @Pop 14 1 42 253 190 1
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 213 $iif(*&* iswm $nick(%difychan,$me).pnick,Chanserv deprotect (-a),Chanserv Protect (+a))
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 236 $iif(*@* iswm $nick(%difychan,$me).pnick,Chanserv deop (-o),Chanserv OP (+o))
drawtext -o @Pop %difycolor.text Tahoma 11 60 260 $iif(*+* iswm $nick(%difychan,$me).pnick,Chanserv devoice (-v),Chanserv Voice (+v))
}
}
}
}
on *:active:*:if (!$regex($active,@Pop)) { window -c @Pop | unset %dify* }
on *:close:@Pop:unset %dify*

mIRC Web Tolbar Addonu İndir


on *:start: { dialog -m toolbar toolbar }

alias Temadene { echo -a Temam: $iif($temabul,XP Teması,Klasik Windows Teması) }
alias Temabul { .comreg dll/Tema.dll | .comopen toolbar Tema.buL | var %komut = $com(toolbar,TemaBul,1) | var %komut = $com(toolbar).result | .comclose toolbar | .comreg -u dll/Tema.dll | return %komut }
alias mdx { return $dll(DLLmdx.dll,$1,$2-) }
alias rebar { dll DLLrebar.dll $$1- }
alias bars { return DLLbars.mdx }

on *:connect: {
update.toolbar
}

on *:disconnect: {
update.toolbar
}

on *:close:*: {
update.toolbar
}

alias saat { if ($dialog(toolbar)) { did -a toolbar $1 $time } }
alias update.toolbar {
if (!$dialog(toolbar)) { halt }
else {
scid $activecid
if ( $scid($activecid).status = connecting || $scid($activecid).status = connected ) {
did -o toolbar 1 3 +a 2 $chr(32) Bağlantıyı Kes $chr(9) $+ IRC Serverle Bağlantınızı Koparır.
}
else {
did -o toolbar 1 3 +a 1 $chr(32) Servere Bağlan $chr(9) $+ IRC Servere Bağlantı Kurar.
}
}
}
dialog toolbar {
title “x”
size 0 0 550 $iif($temabul,34,36)
option dbu
list 4, 0 -2 550 17, size
list 1, 0 4 550 17, size
text “”, 2, 464 6 45 16, center
text “”, 3, 467 10 39 11, center

list 100, 0 33 180 19, size
combo 101, 170 33 148 70, size edit drop
text “Adres:”, 102, 145 35 18 11
list 103, 323 33 45 11
}

on *:dialog:toolbar:init:0: {
mdx MarkDialog $dname
mdx SetDialog $dname style
mdx SetFont $dname 1,102,103 Turkish 14 800 Cyrillic
mdx SetFont $dname 100 Turkish 14 600 Cyrillic
mdx SetFont $dname 3 +a 20 600 arial
.timersaat 0 1 saat 3

mdx SetColor $dname 102 text $rgb(0,0,0)

did -a $dname 101 http://www.tmirc.org
did -c $dname 101 1
rebar HideToolbar .
rebar Dock $dialog(toolbar).hwnd > top

mdx SetControlMDX $dname 1,3,4 Progressbar smooth > $ctl
mdx SetControlMDX $dname 1,4 ToolBar flat wrap arrows nodivider > $bars
mdx SetControlMDX $dname 100,103 ToolBar list flat wrap arrows nodivider > $bars
mdx SetBorderStyle 1,100,103

 

did -i $dname 103 1 bmpsize 16 16
did -i $dname 103 1 setimage +nh icon small icongit.ico
did -a $dname 103 +b 1 Adrese Git!

did -i $dname 100 1 bmpsize 16 16
did -i $dname 100 1 setimage icon large icongeri.ico
did -i $dname 100 1 setimage icon large iconileri.ico
did -i $dname 100 1 setimage icon large icondur.ico
did -i $dname 100 1 setimage icon large iconyenile2.ico
did -a $dname 100 +a –
did -a $dname 100 +a 1 $chr(32) Geri $chr(9) $+ Bir önceki sayfaya gelinir…
did -a $dname 100 +a –
did -a $dname 100 +a 2 $chr(32) İleri $chr(9) $+ Bir sonraki sayfaya gidilir…
did -a $dname 100 +a –
did -a $dname 100 +a 3 $chr(32) Dur $chr(9) $+ Sayfa görüntülenmesi durdurulur…
did -a $dname 100 +a –
did -a $dname 100 +a 4 $chr(32) Yenile $chr(9) $+ Sayfa görüntülenmesini yeniler…
did -i $dname 1 1 setscheme $rgb(163,163,163) $rgb(163,163,163)
did -i $dname 1 1 bmpsize 27 27
did -i $dname 1 1 setimage icon large iconbaglan.ico
did -i $dname 1 1 setimage icon large iconkes.ico
did -i $dname 1 1 setimage icon large iconAyarlar.ico
did -i $dname 1 1 setimage icon large iconkanal.ico
did -i $dname 1 1 setimage icon large iconkorumalar.ico
did -i $dname 1 1 setimage icon large iconkontrolpanel.ico
did -i $dname 1 1 setimage icon large icongorunum.ico
did -i $dname 1 1 setimage icon large iconliste.ico
did -i $dname 1 1 setimage icon large iconoyunlar.ico
did -i $dname 1 1 setimage icon large iconinternet.ico
did -i $dname 1 1 setimage icon large iconyardım.ico
did -a $dname 1 +a –
did -a $dname 1 +a 1 $chr(32) Server Bağlan $chr(9) $+ IRC Servere Bağlantı Kurar.
did -a $dname 1 +a –
did -a $dname 1 +a 3 $chr(32) Bağlantı $chr(9) $+ Bağlantı Ayarlarını Yapar.
did -a $dname 1 +a –
did -a $dname 1 +a 4 $chr(32) Kanallar $chr(9) $+ Kanallara Giriş Penceresini Açar.
did -a $dname 1 +a –
did -a $dname 1 +a 5 $chr(32) Korumalar $chr(9) $+ Kanal ve Kişisel Korumaları Açar.
did -a $dname 1 +a –
did -a $dname 1 +a 6 $chr(32) Kontrol Panel $chr(9) $+ Scriptinizle İlgili Tüm Ayarları Açar.
did -a $dname 1 +a –
did -a $dname 1 +a 7 $chr(32) Görünümler $chr(9) $+ Scriptinizin Görünümüyle İlgili Ayarları Açar.
did -a $dname 1 +a –
did -a $dname 1 +a 8 $chr(32) Listeler $chr(9) $+ Scriptinizdeki Notify, Düşman Listesi Gibi Ayarları Açar.
did -a $dname 1 +a –
did -a $dname 1 +a 9 $chr(32) Oyunlar $chr(9) $+ Scriptinizin Oyunlarıyla İlgili Diyalogu Açar.
did -a $dname 1 +a –
did -a $dname 1 +a 10 $chr(32) Internet $chr(9) $+ Internet Adreslerinin Olduğu Diyalogu Açar.
did -a $dname 1 +a –
did -a $dname 1 +a 11 $chr(32) Yardım $chr(9) $+ Scriptinizin Yardım Dosyasını Açar.
did -a $dname 1 +a –

if ($window($active) != @Web) && (!$window(@Web)) {
window -peng1k0 @Web
var %hwnd = $dll(dllnhtml.dll,attach,$window(@Web).hwnd)
dll dllnhtml.dll attach %hwnd
dll dllnhtml.dll navigate http://www.tmirc.org
}
}
on *:dialog:toolbar:*:*: {
if $devent == sclick {
if $did == 1 {
if ($did($dname,1).sel = 3) {
if ($scid($activecid).status = connecting || $scid($activecid).status = connected ) { scid $activecid disconnect }
else {
scid $activecid server
}
update.toolbar
did -f $dname 1
scid $activecid window -a “status window”
}
if ($did($dname,1).sel = 5) {
Ayarlar
}
if ($did($dname,1).sel = 7) {
Kanallar
}
if ($did($dname,1).sel = 9) {
Korumalar
}
if ($did($dname,1).sel = 11) {
kontrolpanel
}
if ($did($dname,1).sel = 13) {
gorunumler
}
if ($did($dname,1).sel = 15) {
listeler
}
if ($did($dname,1).sel = 17) {
oyunlar
}
if ($did($dname,1).sel = 19) {
internet
}
if ($did($dname,1).sel = 21) {
yardim

}
}
if $did == 100 {
if $did(100).sel == 3 {
var %hwnd = $dll(dll/nhtml.dll,find,findme)
dll dll/nHTML.dll attach %hwnd
dll dll/nhtml.dll back 0
/echo -a 0,1 Bir önceki sayfaya geliniyor…

}
}
if $did == 100 {
if $did(100).sel == 5 {
var %hwnd = $dll(dll/nhtml.dll,find,findme)
dll dll/nHTML.dll attach %hwnd
dll dll/nHTML.dll forward 0
/echo -a 0,1 Bir sonraki sayfaya gidiliyor…

}
}
if $did == 100 {
if $did(100).sel == 7 {
var %hwnd = $dll(dll/nhtml.dll,find,findme)
dll dll/nHTML.dll attach %hwnd
dll dll/nHTML.dll stop 0
/echo -a 0,1 Sayfa görüntülenmesi durduruluyor…

}
}
if $did == 100 {
if $did(100).sel == 9 {
var %hwnd = $dll(dll/nhtml.dll,find,findme)
dll dll/nHTML.dll attach %hwnd
dll dll/nhtml.dll refresh 0
/echo -a 0,1 Sayfa görüntülenmesi yenileniyor…

}
}
if $did == 103 {
var %z = $did(103).sel
if (%z == 2) { git $did(101) }
}
}

}

Alias -l html { dll $+(“,$mircdirdll/nhtml.dll,”) $1- }
Alias -l nhtml { return $+(“,$mircdirdll/nhtml.dll,”) }

Alias -l www {
window -peng1Bk0 $1
html attach $window($1).hwnd
html navigate $2-

}

Alias git {
if (!$1) { www $yenipencere($window(0)) http://www.tmirc.org }
if ($1) { www $yenipencere($window(0)) $1- }
if ($dialog(toolbar)) { did -a toolbar 101 $1- }
}
Alias yenipencere {
var %w = 1,%wins = 1
while ($window(%w)) {
if (Web isin $ifmatch) { inc %wins }
inc %w
}
:winname
var %window = $+(@Web,%wins)
if ($window(%window)) { inc %wins | goto winname }
return %window
}

Clone Koruma Paneli Addonu


 

#ServerCp on
on $*:snotice:/clients(connecting|exiting)/Si: {
var %_reg = $regml(1),%_ip = $remove($gettok($10,2,64),$chr(41))
if ($(,%_reg) = connecting) {
hinc -m _ips %_ip 1
if ($hget(_ips,%_ip) = %csayi) {
if (%cShun == on) { shun $9 +10m %clogo | hdel _ips %_ip }
if (%ckill == on) { kill $9 %clogo | hdel _ips %_ip }
if (%cakill == on) { os killclones $9 | hdel _ips %_ip }
if (%cz-Line == on) { zline $9 +10m %clogo | hdel _ips %_ip }
}
if ($(,%_reg) = exiting) $iif($hget(_ips,%_ip),hdec _ips %_ip 1)
}
}
#ServerCp end

#chanCp off
on @*:join:#: {
if ($regex($site,/(*admin|*oper|ircop|helper)/i)) { halt }
if ($ialchan($wildsite,#,0) > %csayi) {
if ($nick isop #) && (%c@plar == on) { return }
if ($nick isvo #) && (%c+v == on) { return }
if (%cban == on) { ban $iif(%csure isnum,-u $+ %csure) # $nick 2 }
if (%ckick == on) { kick # $ialchan($wildsite,#,1).nick %clogo }
}
}
#chanCp end
menu channel,menubar {

Clone Paneli:/cprot

}
alias cprot { .dialog -m cprot cprot }
dialog cprot {
title “Clone Paneli”
size -1 -1 173 71
option dbu
box “ayarLa”, 1, 1 1 87 69
check ” Z-Line “, 8, 130 50 27 10
check ” KiLL”, 9, 92 59 21 10
edit “”, 10, 114 32 23 10
text “Saniye”, 11, 138 33 20 8
box “Ayir”, 12, 89 1 40 26
box “ceza”, 112, 89 26 83 44
check “@plar”, 13, 93 7 34 10
check “+v”, 14, 93 16 30 10
check ” AKiLL”, 7, 130 59 27 10
check ” Kick”, 15, 92 41 21 10
check ” Ban”, 16, 92 32 21 10
check ” Shun”, 17, 92 50 26 10
box “Mod”, 18, 132 1 40 26
radio “admin”, 21, 135 7 26 10
radio “aop”, 22, 135 16 26 10
button “kaydet ve çık”, 5, 27 34 58 12, ok
edit “”, 2, 6 9 13 8
text “>= cLone sayısı”, 19, 19 9 42 9
edit “”, 20, 19 21 66 10, disable
text “Şuan:”, 23, 3 22 16 8
button “iptaL”, 24, 4 34 21 12, cancel
box “”, 3, 3 46 83 22
;icon 4, 5 52 80 14, cpKT.jpg, 0
}

on *:dialog:cprot:init:*:{
did -a $dname 2 %csayi
did -a $dname 10 %csure
if %c@plar == on { did -c $dname 13 }
if %c+v == on { did -c $dname 14 }
if %cz-Line == on { did -c $dname 8 }
if %ckill == on { did -c $dname 9 }
if %cakill == on { did -c $dname 7 }
if %cShun == on { did -c $dname 17 }
if %cban == on { did -c $dname 16 }
if %cKick == on { did -c $dname 15 }
if ($group(#ServerCp) == on) { did -c $dname 21 }
if ($group(#chanCp) == on) { did -c $dname 22 }

}
on *:dialog:cprot:sclick:*:{
if ($did == 5) { set %csayi $did(2) | set %clogo %clonecik | set %cduruma admin mod devrede | set %cdurumo operator mod devrede }
if $istok(7 8 9 13 14 15 16 17 ,$did,32) { $iif($did($did).state == 1,set %c $+ $gettok($did($did).text,1,32) on,.set %c $+ $gettok($did($did).text,1,32) off) }
if ($did = 21) { .disable #chanCp | .enable #ServerCp | did -b cprot 10,11,13,14,15,16 | did -e cprot 7,8,9,17 | did -r $dname 20 | did -a $dname 20 %cduruma }
if ($did = 22) { .disable #ServerCp | .enable #chanCp | did -e cprot 10,11,13,14,15,16 | did -b cprot 7,8,9,17 | did -r $dname 20 | did -a $dname 20 %cdurumo }
}

on *:dialog:cprot:edit:*:{
%csure = $did(10)
}

Mirciniz açık konumda iken ALT+R yapıp remote kısmına eklemeniz yeterlidir umarım işinize yarar.

W-Toolbar


mToolbar.Dll ve hos.dll kullanilarak meydana gelen bir Toolbardir. DLL Coderi SerDaR406 Toolbar’i hazırlayan ; Rohit Rar’daki Klasoru|Dosyayi Acip mIRC’in bulundugu Bolgeye atin.
Gönderen : Rohit
Toolbar’i yuklemek icin uygulanacak komut ; /load -rs w-Tb/winTB.txt

Görüntüsü


W-Toolbar Addonu Buradan indir / Download

Clone Koruma Paneli Addonu


Clone Korumasi Paneli. Piyasada birçok clone koruması var. Bu diğerlerinden farkli. Yani Dialog halinde olup AOP VOICE olan kişileri bu korumadan muaf tutar. Admin iseniz KILL ZLİNE gibi ceza verebilir. Operatör iseniz Kick Ban v.s seklinde ceza verebilirsiniz. CLone limitinide belirleyebilirsiniz.

Yazan : WeilSiDe

Clone Koruma Paneli Kodu için tıkla

Clone Koruma Paneli Addonu


Clone Korumasi Paneli. Piyasada birçok clone koruması var. Bu diğerlerinden farkli. Yani Dialog halinde olup AOP VOICE olan kişileri bu korumadan muaf tutar. Admin iseniz KILL ZLİNE gibi ceza verebilir. Operatör iseniz Kick Ban v.s seklinde ceza verebilirsiniz. CLone limitinide belirleyebilirsiniz.

Yazan : WeilSiDe

Clone Koruma Paneli Kodu için tıkla