Mirc İçin Servisler Menüsü


Mirc İçin Servisler Menüsü

menu channel,status {
» Servisler
.&ChanServ
..Info(Kanal kayıt bilgisi):msg chanserv info #$$?”Kanal”
..Register(Kanal şifreleme):msg chanserv register #$$?”Kanal” $$?”Şifre” $$?”Tanım”
..Drop(Kanal kaydı silme):msg chanserv drop #$$?”Kanal”
..Identify(Kanal şifresine girme):.msg chanserv identify #$$?”Kanal” $$?.”Şifre”
..Access ( Kanal yetkilileri Listesi )
…Ekle:msg chanserv access #$$?”Kanal” add $$?”Nick” $$?”Level”
…Sil:msg chanserv access #$$?”Kanal” del $$?”Nick”
…Listele:msg chanserv access #$$?”Kanal” list
..Akick (Otomatık Kick-ban)
…Ekle:msg chanserv akick #$$?”Kanal” add $$?”Nick”
…Sil:msg chanserv akick #$$?”Kanal” del $$?”Nick”
…Listele:msg chanserv akick #$$?”Kanal” list $?”Nick (şart değil)”
..Set (Kanal Ayarları)
…Founder(Kanal Sahibi değiştirme):msg chanserv set #$$?”Kanal” founder $$?”Nick” $$?”Kanalın Şifresine Giriniz”
…Description(Kanalın Tanıtımı):msg chanserv set #$$?”Kanal” desc $$?”Tanım”
…Password(Kanalın şifresini değiştirme):msg chanserv set #$$?”Kanal” password $$?”Yeni Şifreye Giriniz” $$?”Eski Şifreye Giriniz”
…URL(Kanala Web adresi Belirleme):msg chanserv set #$$?”Kanal” URL http:\ $+ $$?”http:\ …”
…E-Mail(Kanala Email Adresi belirleme):msg chanserv set #$$?”Kanal” email $$?”e-mail”
…Topic(Topici atma):msg chanserv set #$$?”Kanal” topic $$?”topic”
…Leaveops(İlk Girenin op olması)
….Ac: msg chanserv set #$$?”Kanal” LEAVEOPS on
….Kapa :msg chanserv set #$$?”Kanal” LEAVEOPS off
…KeepTopic(Topicin Hafızada tutma)
….Ac:msg chanserv set #$$?”Kanal” keeptopic on
….Kapa:msg chanserv set #$$?”Kanal” keeptopic off
…TopicLock(Topic Kilidi)
….Ac:msg chanserv set #$$?”Kanal” topiclock on
….Kapa:msg chanserv set #$$?”Kanal” topiclock off
…Private(Listten Gizleme)
….Ac:msg chanserv set #$$?”Kanal” private on
….Kapa:msg chanserv set #$$?”Kanal” private off
…Secureops (Sadece Accesslilerin Op olması)
….Ac:msg chanserv set #$$?”Kanal” secureops on
….Kapa:msg chanserv set #$$?”Kanal” secureops off
…Restricted ( Sadece Accessliler Girsin)
….Ac:msg chanserv set #$$?”Kanal” restricted on
….Kapa:msg chanserv set #$$?”Kanal” restricted off
…Secure (Güvenlik)
….Ac:msg chanserv set #$$?”Kanal” secure on
….Kapa:msg chanserv set #$$?”Kanal” secure off
…Enforce (Autoop/Autovoice Deop ve Voice Korumaları)
….Aç :msg chanserv set # enforce on
….Kapat :msg chanserv set # enforce off
…Opnotice (Op/deop-Voice/Devoice Noticesinin Açılması)
….Aç :msg chanserv set # opnotice on
….Kapat :msg chanserv set # opnotice off
…Invites (Kanalda invite yerine +I kullanmasini saglar)
….Aç :msg chanserv set # invites on
….Kapat :msg chanserv set # invites off
…Exception (Bir kanalin unban yerine +e kullanmasini saglar)
….Aç :msg chanserv set # exception on
….Kapat :msg chanserv set # exception off
…Hide ( Belirtilen özelliği kanal Infosundan gizler)
….Aç :msg chanserv set # hide $$?”Gizlenecek Özelliğe Giriniz(EMAIL|TOPIC|OPTIONS|DESC|MLOCK” on
….Kapat :msg chanserv set # hide $$?”Gizlilik Modundan Kaldırılacak Özelliğe Giriniz (EMAIL|TOPIC|OPTIONS|DESC|MLOCK” off
…Mlock(Kanal Modları):msg chanserv set #$$?”Kanal” mlock $$?” +/- ntipslk” $?”Parametre (+l ve +k için gerekli)”
…-
…EntryMsg(Kanal chanserv mesaJı):msg chanserv set #$$?”Kanal” entrymsg $$?”Odaya Giriş Mesajı”
..Unset :msg chanserv unset #$$?”Kanal” $$?”Kaldırmak Istedıgınız Set Ayarını Yazınız (Successor, Url, Email, Entrymsg)”
..Invite(Kanala davet):msg chanserv invite #$$?”Kanal”
..Op/Deop
…Op:msg chanserv op #$$?”Kanal” $$?”Nick”
…DeOp:msg chanserv deop #$$?”Kanal” $$?”Nick”..Unban(Banı aç):msg chanserv unban #$$?”Kanal”
..Clear ( Temizle )
…Bütün Modlar Kaldırılsın :/.msg chanserv clear # modes | /echo -a 4,1 # Kanalında Bütün Modlar kaLdırıLdı.
…Bütün Banlar Kaldırılsın:/.msg chanserv clear # bans | /echo -a 4,1 # Kanalında Bütün Banlar kaLdırıLdı.
…Bütün Oplar Alınsın :/.msg chanserv clear # ops | /echo -a 4,1 # Kanalında Bütün Oplar deop ediLdi.
…Bütün Voicelar Alınsın :/.msg chanserv clear # voices | /echo -a 4,1 # Kanalında Bütün voiceLer aLındı….Bütün Userlar Atılsın :/.msg chanserv clear # users | /echo -a 4,1 # Kanalında Bütün Userler atıLdı.
..Levels (Erişim Düzeylerini Belirleme)
…Set (Yetki Ayarları)
….AUTOOP:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set autoop $$?”Level?”
….AUTOVOICE:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set AUTOVOICE $$?”Level?”
….AUTODEOP:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set AUTODEOP $$?”Level?”
….NOJOIN:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set NOJOIN $$?”Level?”
….INVITE:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set INVITE $$?”Level?”
….AKICK:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set AKICK $$?”Level?”
….SET:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set SET $$?”Level?”
….CLEAR:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set CLEAR $$?”Level?”
….UNBAN:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set UNBAN $$?”Level?”
….OPDEOP:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set OPDEOP $$?”Level?”
….ACC-LIST:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set ACC-LIST $$?”Level?”
….ACC-CHANGE:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set ACC-CHANGE $$?”Level?”
….MEMO:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” set MEMO $$?”Level?”
…Disable(Yasaklamalar)
….AUTOOP:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis autoop
….AUTOVOICE:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis AUTOVOICE
….AUTODEOP:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis AUTODEOP
….NOJOIN:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis NOJOIN
….INVITE:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis INVITE
….AKICK:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis AKICK
….SET:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis SET
….CLEAR:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis CLEAR
….UNBAN:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis UNBAN
….OPDEOP:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis OPDEOP
….ACC-LIST:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis ACC-LIST
….ACC-CHANGE:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis ACC-CHANGE
….MEMO:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” dis MEMO
…List:msg chanserv levels #$$?”Kanal?” list
…Reset(Kanal ayarlarını Silme):msg chanserv levels #$$?”Kanal?” reset
..Protect ( Nicke Kanalda Koruma Koyma )
…Ekle :msg chanserv protect #$$?”Kanal” $$?”Nicki Yazınız”
…Sil :msg chanserv deprotect #$$”Kanal” $$?”Nicki Yazını”
. &NickServ
..Info(Nick kayıt Bilgisi):msg nickserv info $$?”Nick”
..Status(İdentify Kontrol):msg nickserv status $$?”Nick”
..Register(Nick Kaydetme):msg nickserv register $$?”Şifre”
..Drop(Nick kaydı silme):msg nickserv drop
..Identify(Nick Şifresine girme):.msg nickserv identify $$?*”Şifre”
..Recover(Karşı tarafa şifre sordurup düşürme):msg nickserv recover $$?”Nick” $$?*”Şifre”
..Release(Nickservdeki Nicki düşürme):msg nickserv release $$?”Nick”
..Listchans(Nickine kayıtLı kanaL Listesi):msg nickserv listchans
..Access ( Nickinize Erişim Ekleme )
…Add:/.msg NickServ ACCESS ADD $$?=”Person to Add:”
…Del:/.msg NickServ ACCESS DEL $$?=”Person to Delete:”
…List:/.msg NickServ ACCESS LIST
..Set (Ayarlar)
…Password(Şifre değiştirme):msg nickserv set password $$?”Şifre”
…Language(Dil):msg nickserv set language $$?”1/2″
…URL(Web adresi):msg nickserv set url http:\ $+ $$?”http:\ …”
…E-Mail(Mail adresi):msg nickserv set email $$?”e-mail”
..Kill (Dakika koruması)
….Aç:msg nickserv set kill on
….Kapa:msg nickserv set kill off
..Secure(Güvenlik)
….Aç:msg nickserv set secure on
….Kapa:msg nickserv set secure off..Private (Listten Gizleme)
….Aç:msg nickserv set private on
….Kapa:msg nickserv set private off
…Hide(Gizlilik):msg nickserv set hide $$?”email/usermask/quit” $$?”On/Off”
..Ghost(Asılı kalan Nicki düşürme):.msg nickserv ghost $$?”Nick” $$?*”Şifre”
..Link(Başka nicke Bağlama):.msg nickserv link $$?”Nick” $$?*”Şifre”
..Unlink(Link bağlantısını koparma):msg nickserv unlink $?”Nick”
..Auth Kodu ( Nickinizin size ait olduğuna dair kodu Gönderilmesi ) :msg nickserv auth send
..Aut Kodu Onaylama ( Nickinizin kod ile tanıtılması) :msg nickserv auth $$?=”Koda Giriniz”
..Ajoin (Otomatik kanal girişi)
…Ekle :msg nickserv ajoin add $$?=”# İşareti Koyarak Kanalın Adını Yazınız”
…Sil :msg nickserv ajoin del $$?=”#İşareti Koyarak Kanalın Adını Yazınız”
…Listele :msg nickserv ajoin List
.&MemoServ
..Listele
…Hepsini:msg memoserv list
…Yenileri:msg memoserv list new
..Gönder:msg memoserv send $$?=”Nick” 12[10 $+ $$?”Mesaj” $+ 12]
..Oku:msg memoserv read $$?=”Mesaj No”
..Sonuncuyu Oku:msg memoserv read last
..Sil
…Numarayı:msg memoserv del $$?=”Silinecek Numara”
…Hepsini:msg memoserv del all
..Limit:ms set limit $$?”Limiti Yaz ( En fazla 20 Olabilir)?”
..Memoyu kapatma:ms set Limit 0
..Memoyu Açma:ms set limit 20
..Ignore
…Ignore Et:ms Ignore add $$?=”Nick”
…Ignore Sil:ms Ignore del $$?=”Nick”
…Ignore Listesi:ms Ignore List
..Memoya İşaret Koyma
…İşaret Koy :ms mark $$?=”Memonun Numarası”
…İşaret Kaldır:ms unmark $$?=”Memonun Numarası”
..Memo Uyarısını Açma :ms set Notify on
..Memoların Mail ile Yollanması
…Yollansın:ms set mailmemo on
…Yollanmasın:ms set mailmemo off
.-
.&OperServ
..Oper
…On:/.oper %iam $$?=”Oper Sifreniz?”
…Off:/mode nick -O
..-
..Admin Ekleme:/msg operserv admin add $$?”Eklemek istediğiniz nicki yazınız(Bu Komutu Root Adminler kullanabilir)”
..Oper Ekleme :/msg operserver oper add $$?”Eklemek istediğiniz nicki yazınız(Bu komutu Services adminler kullanabilir)”
..-
..Op Alma
…Operservden-Op :/.msg OperServ mode # +o $$?”Nicke Giriniz”
…Operdo-Op :/.Operdo mode # +o $$?”Nicke Giriniz”
…Master-Op :/msg Master op # $$?”Kanal Adına Giriniz”
..-
..Kill:/kill $$?=”Nick?” $$?=”Nedenini Yazınız?”
..Akill
…Ekle:/.msg operserv akill add +0 $$?=”Mask? (nick!identd@IPorHostname)” $$?=”Sebep?”
…Sil:/.msg operserv akill del $$?=”Mask? (nick!identd@IPorHostname)”
…Liste:/.msg operserv akill list
..Klined
…Ekle:/kline $$?=”Mask?” $$?=”Sebep?”
…Sil:/unkline $$?=”Mask?”
…Göster:/stats k
..Glined
…Ekle:/gline $$?=”İp Adresi?” $$?=”Sebep?”
…Sil :/ungline $$?=”İp Adresi?”
..Servere mesaj Atma(Global) :/Msg OperServ Global $$?”Yollamak istediğiniz Mesajı yazınız”
..-
..Getpass
…Nick:/.msg nickserv getpass $$?=”Nick?”
…Kanal:/.msg chanserv getpass $$?=”Kanal?”
..Samode
…Op:/samode $$?=”Kanal?” +o $$?=”Nick”
…DeOp:/samode $$?=”Kanal?” -o $$?=”Nick”
…Voice:/samode $$?=”Kanal?” +v $$?=”Nick”
…DeVoice:/samode $$?=”Kanal?” -v $$?=”Nick”
…Ban:/samode $$?=”Kanal?” +b $$?=”Mask”
…UnBan:/samode $$?=”Kanal?” -b $$?=”Mask”
..Yasaklamalar(Forbid)
…Kanal Yasaklama(Forbid) :/msg chanserv forbid # $$?”Kanal İsmine Giriniz”
…Nick Yasaklama(Forbid) :/Msg Nickserv forbid $$?”Nicki Yazınız”
..-
..Önemli Admin/Oper Olayları
…Services Operatorleri listele :/msg OperServ OPER LIST
…Services Adminleri listele :/msg OperServ ADMIN LIST
…Tüm Operlere Memo Atma :/MSG memoserv opersend $$?”Yollamak Istediğiniz Mesajı yazınız”
…Tüm Adminlere Memo Atma :/MSG memoserv csopsend $$?”Yollamak Istediğiniz Mesajı yazınız”
…Nickinizi Gizleme :/Msg OperServ Raw SvsMode $$?”Nickinizi yazınız” +i
…Admin ve Operlere Mesaj :/globops $$?”Göndermek istediğiniz mesajı yazınız”
…Bir Userin Nickini Değiştirme : /msg operserv raw svsnick : $$?”Değiştireceğiniz Kişinin Nicki” $$?”Onun Yeni Nickine Giriniz” 1:0
…Userleri zorla kanala sokma :/Msg OperServ Raw SvsJoin $$?”Kanala Sokmak Istediğini Nicki Yazınız” # $$?”Useri Sokmak Istediğiniz Kanalı yazınız”
…İllegal Nickleri Kullanma : /msg operserv raw svsnick : $$?”Nickinizi Yazınız” $$?”Girmek İstediğiniz Yeni Nicki Yazınız” 1:0
…Servicesleri Kanala Sokma : /msg operserv raw : $$?”Kanala Sokmak Istediğiniz Services ismini Yazınız(Chanserv-Nickserv-Memoserv) join # $$?”Sokmak Istediğiniz Kanalın Adını Yazınız”
…Servicesleri Konuşturma :/MSG OperServ RAW :infoServ PRiVMSG # $$?”Konuşturmak istediğiniz kanalın adınız yazınız” $$?”Yollamak istediğiniz mesajı yazınız”
…Serveri Restart Etme :/restart $$?”Şifreye Giriniz”
…Serveri Kapatma :/die $$?”Şifreye Giriniz”
…Serviceslerin Nicklerini Değiştirme :/MSG OperServ RAW :NickServ $$?”Nicki Yazınız” NickServerv
…Servicesleri Kanala Sokma :/MSG OperServ RAW :ChanServ join # $$?”Sokmak istediğiniz kanalın adını yazınız”
…Servicesleri Kanaldan Çıkarma:/MSG OperServ RAW :ChanServ part # $$?”Çıkarmak istediğiniz kanalın adını yazınız”
…Userlerin Modelerini Degiştirme:/MSG OperServ RAW SVSMODE $$?”Mode`sini değiştireceğiniz nicki yazınız” +c-rAa
…Serviceslerin Modelerini Degiştirme:/MSG OperServ RAW :StatServ MODE StatServ -i+oA
…SetHostu Degistirme :/sethost $$?”YeniHostunuza Giriniz”..Servicesleri Serverdan cikarmak icin :/squit services.domain.com/net
…Kanal dondurmak için: /msg chanserv freeze # $$?”Donduralacak Kanalın adını giriniz”
…Servislerden İşlem Yapmak
….Op Alma :/Msg Operserv raw :chanserv mode # +o $$?”Nicki Yazınız”
….Mode Koyma:/Msg Operserv raw :chanserv mode # mode +ntc-ipskl
….Topic Atma:/Msg Operserv raw :chanserv topic #kanal topic $$?”Topic Mesajını Yazınız”
….Kick Atma:/Msg Operserv raw :chanserv kick # $$1 $$?=”Neden Yazınız”
….NickBan Atma:/Msg Operserv raw :chanserv mode # +b $$1 $$?=”Neden yazınız
..-
…Flags:/mode $me +AabchgoO
…-
…Help:/msg operserv help

..-
}

Reklamlar

Aralık 23, 2012 tarihinde Hazır Kodlar içinde yayınlandı ve , , , , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Yorum yapın.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: